Vprašanja in odgovori

02. 10. 2019

Načrt gospodarjenja z odpadki

Ali je potrebno za odstranitev manj zahtevnega objekta izdelati ločen načrt za odstranitev in načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ali se lahko izdela skupni načrt?
20. 12. 2018

Kje so objavljeni seznami mnenjedajalcev?

Kdo so državni in kdo občinski mnenjedajalci (soglasodajalci po starem ZGO-1) v postopku pridobivanja projektnih in drugih pogojev pred in med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 7. 2018

Odgovornosti projektanta

Za kaj je odgovoren projektant in kaj mora zagotoviti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 7. 2018

Projektiranje (pogoji za projektantsko podjetje glede zaposlenih)

Katere pogoje mora izpolnjevati projektantsko podjetje ?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 5. 2018

Ali obstaja časovni limit pridobivanja dovoljenja za objekte daljšega obstoja?

Ali za dovoljenje za objekte daljšega obstoja ni časovnega limita pridobivanja tega potrdila, npr. kot pri postopku legalizacije 5 let?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 5. 2018

Ali je potrebno delati PGD in pridobiti soglasja sosedov?

Ali pri tej varianti ne boi potrebno delati PGD projekta in pridobivati soglasje sosedov zaradi odmika hiše ( hiša se nahaja 1- 1,5 m do sosedove meje)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 5. 2018

Kdaj vpis hiše v katastru stavb za izdajo dovoljenja za objekt?

Ali mora biti hiša vpisana v katastru stavb do 1.6.2018 ali do vložitve vloge na UE za izdajo dovoljenja za objekt?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 4. 2018

Legalizacija objekta

Znanci imajo hišo zgrajeno leta 1969 brez gradbenega dovoljenja. Želeli so pridobiti gradbeno dovoljenje toda so na UE dobili odgovor, da mora biti minimalna parcela velikosti 400 m2, njihova parcela pa je velika le 200 m2. Včasih se je lahko gradilo na 200 m2. Ker hiša ni zgrajena do konca ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.