Vprašanja in odgovori

07. 4. 2023

Ograja kot pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja

V 1. nadstropju so predvidena vrata na fasadi (brez balkona), vendar z ograjo (steklene izvedba), ki se izdela v sklopu fasade.Ker ni izdelane fasade, ni tudi ograje (steklene izvedba), ki bi preprečevala eventuelne padce v globino.Ali je taka ograja v stekleni izvedbi del fasade, ki n izvedena in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 4. 2023

Legalizacija dela objekta

Ali lahko legaliziramo le del objekta, ki v naravi predstavlja enovito celoto in lahko obstaja samostojno? Osnovni del je mogoče legalizirati, prizidka pa (zaenkrat) ne. Navajate, da je občina v fazi sprememb prostorskih aktov, ki bi omogočali tudi legalizacijo prizidka, že sedaj pa bi želeli urediti status vsaj glavnega dela ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 3. 2023

Upravičenost izvajalca do zaračunavanja dodatnih del naročniku

Ali je izvajalec upravičen do zaračunanja dodatnih del, ki jih je izvedel za naročnika, čeprav naročnik z izvajalcem ne želi skleniti dodatka k pogodbi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 3. 2023

Obstoj stavbe v bistveno enakem obsegu

Kaj pomeni, da stavba obstaja v bistveno enakem obsegu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 3. 2023

Rok jamčevanja za solidnost gradbe

Ali je v gradbeni pogodbi mogoče določiti, da je rok, v katerem izvajalec jamči za solidnost gradbe, krajši od deset let?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 3. 2023

Znižanje pogodbene cene v gradbeni pogodbi s strani naročnika

Ali lahko naročnik zahteva znižanje pogodbene cene v gradbeni pogodbi, če cene na trgu padejo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 3. 2023

Postopek za objekt, ki ni vpisan v kataster stavb

Ali v primeru, da objekt ni vpisan v kataster stavb, najprej sledi vpis in šele nato legalizacija?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 3. 2023

Legalizacija po 145. členu GZ-1

Ali se za roke v 145. členu GZ-1 (Upravni organ izda odločbo o legalizaciji, če je objekt, del objekta ali rekonstrukcija objekta vsaj do faze grobih gradbenih del izvedena pred uveljavitvijo GZ in je zahteva za izdajo odločbe o legalizaciji vložena v petih letih od začetka uporabe tega zakona) uporablja ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 3. 2023

Neskladni objekti, zgrajeni po 17. novembru 2017

Kako urediti pravno stanje objektov, ki so bili neskladno zgrajeni po 17. novembru 2017?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 3. 2023

Dokumentacija za ureditev legalizacije nedovoljenega objekta po rednem postopku

V primeru, da se ureja pravno stanje nedovoljenega objekta po rednem postopku, ali je treba izvesti prijavo začetka gradnje in pridobiti uporabno dovoljenje ter priložiti tako PZI kot PID ali glede na to, da je objekt že zgrajen (in se ne bo v ničemur spreminjal) teh dokumentov ni treba prilagati?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.