Gradbeni odpadki

11. 8. 2023

Dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov - gradbeni odpadki

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je občinam poslalo dodatna opozorila v zvezi z ravnanjem z odpadki, nastalimi po nedavnih izrednih dogodkih, zlasti pri odstranjevanju gradbenih odpadkov.DOPIS MINISTRSTVA ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJORazmere na terenu kažejo, da so se na nekaterih prizadetih območjih že začeli izvajati sanacijski ukrepi ...
03. 11. 2022

Obveznosti investitorja glede ravnanja z gradbenimi odpadki

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Ustrezno mora ravnati z zemeljskim izkopom, ločeno skladiščiti nastale odpadke, ...Potrebo njegove izdelave določa 5. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in 140. člen Gradbenega zakona – elaborati in študije v drugih ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 7. 2022

Pridobitev mineralne surovine pri izvajanju gradbenih del

Sprememba 92. člena po Zakonu o rudarstvu
Samo za aktivne naročnike:
19. 5. 2022

Kako odpadek postane gradbeni proizvod

Ana Mladenović, Alenka Mauko Pranjić, Primož OprčkalZavod za gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane material
Samo za aktivne naročnike:
15. 11. 2021

Kaj spada med gradbene odpadke?

Med gradbene odpadke sodijo :   17 01 Beton, opeke, ploščice in keramika 17 01 01 Beton 17 01 02 Opeke 17 01 03 Ploščice in keramika 17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi 17 01 07 Mešanice betona, opeke, ploščic ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 9. 2021

Priporočila za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitorNa gradbišču pridobljen nenevarni zemeljski izkop se lahko pod določenimi pogoji brez OVD ponovno uporabi na istem gradbišču ali na drugem gradbišču Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah nastalih odpadkovČe za ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 4. 2021

Razvrščanje gradbenih odpadkov

Obvestilo Evropske Komisije o tehničnih smernicah o razvrščanju odpadkov(2018/C 124/01)
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.