Javna naročila v gradbeništvu

11. 10. 2023

Dilema: ali so naročniki v primeru solastnine prostorov zavezani pravilom javnega naročanja za posle rednega upravljanja?

Ali so naročniki v primeru solastnine prostorov zavezani pravilom javnega naročanja za posle rednega upravljanja?[1]Naročniki za svoje delovanje pogosto potrebujejo prostore, ki niso v njihovi celotni lasti, ampak so v solastnini z drugimi subjekti. Ti prostori bodisi niso razdeljeni v naravi, bodisi so razdeljeni kot etažna lastnina, pri čemer ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 5. 2023

Intervju z g. Edom Škufco: o izzivih na področju javnega naročanja gradenj

Intervju je objavljen v reviji Javna naročila in koncesije v praksi, marec 2023.Intervju opravila mag. Marija Bukovec Marovt
20. 12. 2022

Možna zamenjava izvajalca v skladu s 1. alinejo 4. točke 1. odst. 95. člena Zakona o javnem naročanju

Kdaj je zamenjava izvajalca možna v skladu s 1. alinejo 4. točke 1. odst. 95. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (npr. zamenjava izvajalca z naslednjim ekonomsko najugodnejšim ponudnikom, če takšno zamenjavo predvidimo že v razpisni dokumentaciji)?Pravilo iz 1. alineje 4. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3 je povzeto ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 9. 2022

Zakaj je uporaba valorizacijskih klavzul primerna

Umestitev valorizacijske klavzule v pogodbo dejansko omogoča spoštovanje načela enakosti strank, saj zagotavlja zasledovanje njihovih interesov na enaki podlagi in upošteva dejstvo, da lahko pride do izgub na obeh straneh. Tako oblikovano pravno razmerje, ki vključuje klavzulo v primeru prihodnjih sprememb, omogoča tudi doslednejše izvajanje načela pacta sunt servanta, saj ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 8. 2022

Kapaciteta tretjega v primeru izgradnje šole

Izhajajoč iz sodne prakse Sodišča EU sta že Direktiva 2008/18/EC in Zakon o javnem naročanju iz leta 2006 določala, da se lahko gospodarski subjekt, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. Podobno tudi Direktiva 2014/24 v 63. členu določa, da se lahko v primerih, ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 5. 2022

Izvedba javnega naročila z neustreznim podizvajalcem

Situacija: Ponudnik izvaja pogodbo o izvedbi javnega naročila s podizvajalcem, ki ga je naročnik zavrnil v skladu z določbo 94. člena tega zakona.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 9. 2021

Obveznost glavnega izvajalca o doslednem obveščanju naročnika

Povzeto po prispevku "Kaj prinaša novela ZJN-3B na prekrškovnem področju" avtorice mag. Zlate Jerman in objavljenem v reviji Javna naročila in koncesije v praksi septembra 2021.
Samo za aktivne naročnike:
23. 9. 2021

Zeleno javno naročanje v gradbeništvu

Povzetek iz prispevka "Sprememba ureditve zelenega javnega naročanja", avtorice mag. Urške Skok Klima iz MJU in v celoti objavljenem v reviji Javna naročila in koncesije v praksi
Samo za aktivne naročnike:
08. 7. 2021

Najem gradbene mehanizacije kot pogoj za izvedbo javnega naročila

Ponudnik, ki daje gradbeni stroj v najem, pridobi pri javnem naročilu status podizvajalca
Samo za aktivne naročnike:
07. 4. 2021

Revizijski zahtevki za izgradnjo drugega tira

Na odločitev 2TDK o tem, kateri od gradbincev so usposobljeni za gradnjo milijardo evrov težkega drugega tira, so prišle tri zahteve za revizijo

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.