Naloge in obveznosti udeležencev gradnje po GZ-1

22. 3. 2023

Obveznosti nadzornika po GZ-1

z investitorjem sklene dogovor o izvajanju storitev nadzora v pisni obliki;odgovarja naročniku;pri graditvi istega objekta ne sme hkrati nastopati kot izvajalec ali biti v poslovni povezavi z izvajalcem;pred prevzemom posla preveri, ali je pridobljeno dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je to predpisano;zagotovi izvajanje nadzora tako, ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 3. 2023

Obveznosti projektanta po GZ-1

z investitorjem sklene dogovor o izvajanju storitev projektiranja v pisni obliki; odgovarja naročniku;zagotoviti mora koordinacijo pooblaščenih strokovnjakov in strokovnjakov, ki izdelujejo elaborate, študije itd.;za vodenje izdelave projektne dokumentacije izmed sodelujočih pooblaščenih strokovnjakov, ki za projektanta opravljajo poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z ZAID, določi ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 3. 2023

Obveznosti investitorja po GZ-1

s projektantom, nadzornikom ali izvajalcem sklene dogovor o izvajanju storitev v pisni obliki;pred prijavo začetka gradnje oz. pri novogradnji pred zakoličenjem zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, in pred odstranitvijo zahtevnega objekta imenuje nadzornika; imenovanje nadzornika ni obvezno za gradnjo nezahtevnega objekta, če jo ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 9. 2022

Izjava nadzornika za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko hišo

Za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko hišo več ni potrebno dokazilo o zanesljivosti objekta, ampak t.i. izjava nadzornika
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.