POMEMBNO! 1. junij 2022: uporaba novega Gradbenega zakona GZ-1

Nove obveznosti udeležencev gradnje po GZ-1

26. 4. 2022

Novosti pri obveznostih investitorja po GZ-1

Nespremenjena obveza investitorja je, da mora dogovore o izvajanju storitev skleniti z udeleženci pri graditvi (projektantom, nadzornikom in izvajalcem) v pisni obliki.Novosti pri predpisanih nalogah investitorja so:Določi vodilnega pogodbenika projektiranja, če sklene pogodbo z več projektanti;Določi vodilnega pogodbenika nadzora, če sklene pogodbo z več nadzorniki. Obvezen je ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2022

Novosti pri izvajalcu in vodji gradnje po GZ-1

Pri izvajalcu je potrebno opozoriti predvsem na spremembe glede vodij del, ki jih GZ-1 imenuje vodje gradnje. Vodje gradnje (posameznih) del bodo:- pooblaščeni inženirji;- pooblaščeni arhitekti in krajinski arhitekti, ki so opravili izpit za vodenje po Pravilniku o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov po Zakonu o graditvi ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2022

Novosti pri obveznostih projektanta po GZ-1

Bistvena novost, ki je bila deležna tudi največjega odziva arhitekturne stroke, je ukinitev dikcije: »Projektant mora za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja projekta).« Sedaj je predpisano, da projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.