Naloge in obveznosti udeležencev gradnje po GZ-1

27. 3. 2024

Obveznosti izvajalca po GZ-1

Izvajalec, ki prevzame izvajanje vseh del s svojimi podizvajalci, mora:z investitorjem skleniti dogovor o izvajanju gradnje v pisni obliki;s podizvajalci skleniti dogovor o izvajanju gradnje v pisni obliki;za vodenje gradnje določiti pri sebi zaposlenega posameznika, ki izpolnjuje pogoje za vodenje gradnje celotnega objekta glede na zahtevnost objekta ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 2. 2024

Pomembni roki za naročnika glede napak na objektih

Tabela ponazarja pomembne roke glede napak na objektih, ki jih mora naročnik upoštevati v primeru grajanja napake in v primeru sodne uveljavitve zahtevka Tabela vzeta iz gradiva seminarja Odgovornost projektanta, izvajalca in nadzornika za stvarne napake pri gradnji in bančna garancija kot inštrument zavarovanja za jamčevanje, kjer sta 31. januarja ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 3. 2023

Obveznosti nadzornika po GZ-1

z investitorjem sklene dogovor o izvajanju storitev nadzora v pisni obliki;odgovarja naročniku;pri graditvi istega objekta ne sme hkrati nastopati kot izvajalec ali biti v poslovni povezavi z izvajalcem;pred prevzemom posla preveri, ali je pridobljeno dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je to predpisano;zagotovi izvajanje nadzora tako, ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 3. 2023

Obveznosti projektanta po GZ-1

z investitorjem sklene dogovor o izvajanju storitev projektiranja v pisni obliki; odgovarja naročniku;zagotoviti mora koordinacijo pooblaščenih strokovnjakov in strokovnjakov, ki izdelujejo elaborate, študije itd.;za vodenje izdelave projektne dokumentacije izmed sodelujočih pooblaščenih strokovnjakov, ki za projektanta opravljajo poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z ZAID, določi ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 3. 2023

Obveznosti investitorja po GZ-1

s projektantom, nadzornikom ali izvajalcem sklene dogovor o izvajanju storitev v pisni obliki;pred prijavo začetka gradnje oz. pri novogradnji pred zakoličenjem zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, in pred odstranitvijo zahtevnega objekta imenuje nadzornika; imenovanje nadzornika ni obvezno za gradnjo nezahtevnega objekta, če jo ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 9. 2022

Izjava nadzornika za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko hišo

Za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko hišo več ni potrebno dokazilo o zanesljivosti objekta, ampak t.i. izjava nadzornika
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.