Nove obveznosti udeležencev gradnje po GZ-1

14. 9. 2022

Izjava nadzornika za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko hišo

Za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko hišo več ni potrebno dokazilo o zanesljivosti objekta, ampak t.i. izjava nadzornika
Samo za aktivne naročnike:
31. 8. 2022

Novosti pri obveznostih investitorja po GZ-1

Nespremenjena obveza investitorja je, da mora dogovore o izvajanju storitev skleniti z udeleženci pri graditvi (projektantom, nadzornikom in izvajalcem) v pisni obliki.Novosti pri predpisanih nalogah investitorja so:Določi vodilnega pogodbenika projektiranja, če sklene pogodbo z več projektanti;Določi vodilnega pogodbenika nadzora, če sklene pogodbo z več nadzorniki. Obvezen je ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 7. 2022

Novosti pri nadzorniku

Obveznosti glede nadzora so predpisane v 15. (nadzornik) in 77. členu (vodja nadzora) GZ-1. Investitor, poleg zakonsko predpisanih obveznosti, s pogodbo pogosto prenese na nadzornika še nadzor nad kontrolo in potrjevanjem izvedenih količin, nadzor nad spoštovanjem dogovorjenih rokov faz ali izgradnje objekta in sodelovanje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za objekte, ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2022

Novosti pri izvajalcu in vodji gradnje po GZ-1

Pri izvajalcu je potrebno opozoriti predvsem na spremembe glede vodij del, ki jih GZ-1 imenuje vodje gradnje. Vodje gradnje (posameznih) del bodo:- pooblaščeni inženirji;- pooblaščeni arhitekti in krajinski arhitekti, ki so opravili izpit za vodenje po Pravilniku o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov po Zakonu o graditvi ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2022

Novosti pri obveznostih projektanta po GZ-1

Bistvena novost, ki je bila deležna tudi največjega odziva arhitekturne stroke, je ukinitev dikcije: »Projektant mora za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja projekta).« Sedaj je predpisano, da projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.