POMEMBNO! 1. junij 2022: uporaba novega Gradbenega zakona GZ-1

Aleksandra Velkovrh

dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav. Poklicno pot je začela kot gradbena inženirka na gradbiščih, nato je bila na občini svetovalka župana za okolje in prostor, bila je gradbena inšpektorica, vodila je medobčinski inšpektorat, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor, sedaj je gradbena inšpektorica. Je predavateljica, avtorica Priročnika za gradbene izvajalce, več člankov na temo nove zakonodaje in soavtorica dveh knjig s področja nove gradbene zakonodaje.

Seznam člankov:

Nazaj