Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje v 4 sklopih

Predogled vsebine

Prvi sklop – investitor kot naročnik

 • Zakonske obveznosti
 • Katere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike in katere je prepovedano
 • Dela za katere je potrebno gradbeno dovoljenje in dela za katera dovoljenje ni potrjeno
 • Gradnja, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
 • Rekonstrukcija, novogradnja, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja z gradbenim dovoljenjem
 • Spremembe med gradnjo

Drugi sklop – projektant

 • Pogoji za projektanta, vodjo projekta po ZAID
 • Naloge in obveznosti projektanta, vodje projekta
 • Predpisana projektna dokumentacija, značilnosti
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi
 • Projektantski nadzor

Tretji sklop – nadzornik

 • Pogoji za nadzornika, vodjo nadzora po ZAID
 • Naloge nadzornika in vodje nadzora
 • Predpisane obveznosti;
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi

Četrti sklop – izvajalec

 • Pogoji za izvajalca, vodjo del, vodjo gradnje – prehodni rok 1. 6. 2020
 • Imenik IZS; OZS in GZS – razlike med vpisi
 • Razlika med vodjem del in vodjem gradnje
 • Naloge izvajalca, vodje del in vodje gradnje
 • Zakonske obveznosti in razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.