Sodobna vgradnja stavbnega pohištva s tesnjenjem v treh ravneh

26. 4. 2019

Pomen ustrezne vgradnje stavbnega pohištva

Ko se dotaknemo še vedno prevladujoče prakse pri vgradnji stavbnega pohištva, tj. oken in zunanjih vrat, se zdi, kot da zanjo zgornje navedbe ne veljajo. Okno je v taki ali drugačni obliki od nekdaj človekov spremljevalec. Že vhod v naravno votlino, kjer si je naš prednik poiskal zatočišče pred vremenskimi ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 4. 2019

Stavbno pohištvo – obremenitve in toplotni tokovi

Na stavbne elemente, ki so vgrajeni v ali na zunanji ovoj stavbe, delujejo številne obremenitve. Pri tem ne smemo pozabiti, da praktično vse delujejo tudi na stik oz. priključno rego med elementi in konstrukcijami, dodatno pa se pojavijo še medsebojni fizikalni vplivi. Že vremenske obremenitve so lahko zelo velike. Absolutna ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2019

Tesnjenje vgradne rege v treh ravneh

Izjemno pomemben korak pri vgradnji okna je izvedba tesnjenja. Skladno s stanjem tehnike in sodobnimi smernicami stroke se pri energetsko učinkoviti gradnji uporablja sistem vgradnje s tesnjenjem v treh ravneh. Notranji stik mora biti zrakotesen, zunanji pa vodotesen. Paroprepustnost zunaj mora biti bistveno višja od paroprepustnosti na notranjem stiku. ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 4. 2019

Vloga RAL-smernice za vgradnjo stavbnega pohištva

Pogovorno imenujemo vgradnjo s tesnjenjem v treh ravneh tudi RAL-montaža, po smernici za načrtovanje in izvedbo montaže oken in zunanjih vrat nemškega združenja RAL (Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren; RAL – Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, e.V., aktualna izdaja marec 2014). Prva različica smernice je ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 4. 2018

Vloga vgradne rege pri toplotnih mostovih in zrakotesnosti

Zakaj je pravzaprav pomembna kakovostna vgradnja stavbnega pohištva? PURES 2 govori med drugim o tem, da je treba stavbo zasnovati in graditi tako, da je energijsko ustrezno orientirana, da so prostori v stavbi energijsko optimalno razporejeni in da materiali in elementi konstrukcije ter celotna zunanja površina stavbe omogočajo učinkovito upravljanje ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 4. 2018

Znak kakovosti v graditeljstvu in druge oznake

Vgradnja stavbnega pohištva po načelu tesnjenja v treh ravneh je tudi ena od kategorij v razpisih za podelitev Znaka kakovosti v graditeljstvu (ZKG), ki ga podeljuje Gradbeni inštitut ZRMK na podlagi ocenjevanja, ki ga izvaja neodvisna strokovna komisija. ZKG je neobvezen znak, ki ga dobi podjetje, ki – poenostavljeno zapisano ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.