Kako pravilno izberemo in definiramo vrsto toplotne izolacije

Napake pri izbiri toplotnoizolacijskega materiala

Napačna izbira ali vgradnja toplotnoizolacijskih materialov ima lahko vrsto negativnih posledic, kot so: neprimerne bivalne razmere (plesen, kondenzat, prepih, nizke temperature …), poškodbe konstrukcij zaradi navlaževanja in zmrzovanja, visoki stroški za ogrevanje, negativen vpliv na zdravje, nižja cena nepremičnine. V nadaljevanju naštejmo nekaj najbolj pogostih napak: Napaka št. 1: napačno ...
Samo za aktivne naročnike:

Označevanje v skladu s standardi

Za vse ključne lastnosti so po standardih v uporabi kratice (iz angleške besede za posamezno lastnost), in razred, s katerimi določimo minimalne lastnosti, ki jih mora dosegati tako deklariran material. Primer za to je tlačna trdnost, ki se meri pri 10 % stisljivosti in se označi kot CS(10ĐY) in označi ...
Samo za aktivne naročnike:

Vrste toplotnoizolacijskih materialov

Raba energije za ogrevanje stavb obsega zelo velik delež celotne rabe energije, po nekaterih podatkih naj bi bil ta celo do 40-odstoten. Za zmanjšanje rabe energije za ogrevanje je seveda najprej pomembno zmanjšanje toplotnih izgub zaradi prehoda toplote skozi ovoj stavbe (transmisija), ki jo dosežemo z boljšo toplotno zaščito. Ko ...
Samo za aktivne naročnike:

Standardi za toplotnoizolacijske materiale

Evropa pripravlja standarde za označevanje toplotnoizolacijskih materialov v tehničnem odboru »TC 88 – Toplotnoizolacijski materiali« v okviru evropskega komiteja za standardizacijo – CEN. Uporaba teh standardov je obvezna v vseh državah EU. V Sloveniji te standarde obravnava tehnični odbor »Toplota« pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo – SIST Ti standardi so: ...
Samo za aktivne naročnike:

Najbolj pogosti primeri v praksi

Nekaj najbolj pogostih primerov navajanja lastnosti glede na namen uporabe (skladno z DIN 4108-10): toplotna izolacija med špirovci: MW EN 13 162 –T2 – Afr5 obrnjena streha z visoko tlačno obremenitvijo: XPS EN 13 164 – T1 – CS(10ĐY)300 – DLT(2)5 – WD(V)5 – FTCD1 obrnjena streha – parkirišče XPS ...
Samo za aktivne naročnike:

Izbira toplotnoizolacijskih materialov glede na namen uporabe

Marsikdaj je v projektih pri sestavah konstrukcij napisano samo »toplotna izolacija debeline xy cm« in projektant prepusti izvajalcu popolno svobodo pri izbiri materiala. V tem primeru na izbiro vgrajenega materiala vplivata v glavnem njegova cena in znanje ali neznanje izvajalca in tako pogosto nastane velika škoda. Toplotnoizolacijski material moramo izbrati ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.