Kako pravilno izberemo in definiramo vrsto toplotne izolacije

02. 11. 2020

Toplotna izolacija, vgrajena v vlažno okolje

– pomembne informacije za projektante, izvajalce in nadzornike pa tudi investitorje Včasih toplotna izolacija ni bila med najpomembnejšimi elementi stavbe in je bilo skorajda vseeno, kakšne lastnosti je imela izolacija, vgrajena pod nivojem terena. Že dolgo pa ni več tako. Zaradi evropske zakonodaje, katere cilj sta zaščita ozonskega plašča in ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 3. 2018

Najbolj pogosti primeri v praksi

Nekaj najbolj pogostih primerov navajanja lastnosti glede na namen uporabe (skladno z DIN 4108-10): toplotna izolacija med špirovci: MW EN 13 162 –T2 – Afr5 obrnjena streha z visoko tlačno obremenitvijo: XPS EN 13 164 – T1 – CS(10ĐY)300 – DLT(2)5 – WD(V)5 – FTCD1 obrnjena streha – parkirišče XPS ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 3. 2018

Standardi za toplotnoizolacijske materiale

Evropa pripravlja standarde za označevanje toplotnoizolacijskih materialov v tehničnem odboru »TC 88 – Toplotnoizolacijski materiali« v okviru evropskega komiteja za standardizacijo – CEN. Uporaba teh standardov je obvezna v vseh državah EU. V Sloveniji te standarde obravnava tehnični odbor »Toplota« pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo – SIST Ti standardi so: ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 3. 2018

Vrste toplotnoizolacijskih materialov

Raba energije za ogrevanje stavb obsega zelo velik delež celotne rabe energije, po nekaterih podatkih naj bi bil ta celo do 40-odstoten. Za zmanjšanje rabe energije za ogrevanje je seveda najprej pomembno zmanjšanje toplotnih izgub zaradi prehoda toplote skozi ovoj stavbe (transmisija), ki jo dosežemo z boljšo toplotno zaščito. Ko ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 3. 2018

Označevanje v skladu s standardi

Za vse ključne lastnosti so po standardih v uporabi kratice (iz angleške besede za posamezno lastnost), in razred, s katerimi določimo minimalne lastnosti, ki jih mora dosegati tako deklariran material. Primer za to je tlačna trdnost, ki se meri pri 10 % stisljivosti in se označi kot CS(10ĐY) in označi ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 3. 2018

Izbira toplotnoizolacijskih materialov glede na namen uporabe

Marsikdaj je v projektih pri sestavah konstrukcij napisano samo »toplotna izolacija debeline xy cm« in projektant prepusti izvajalcu popolno svobodo pri izbiri materiala. V tem primeru na izbiro vgrajenega materiala vplivata v glavnem njegova cena in znanje ali neznanje izvajalca in tako pogosto nastane velika škoda. Toplotnoizolacijski material moramo izbrati ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 3. 2018

Napake pri izbiri toplotnoizolacijskega materiala

Napačna izbira ali vgradnja toplotnoizolacijskih materialov ima lahko vrsto negativnih posledic, kot so: neprimerne bivalne razmere (plesen, kondenzat, prepih, nizke temperature …), poškodbe konstrukcij zaradi navlaževanja in zmrzovanja, visoki stroški za ogrevanje, negativen vpliv na zdravje, nižja cena nepremičnine. V nadaljevanju naštejmo nekaj najbolj pogostih napak: Napaka št. 1: napačno ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.