Gradbena pogodba - jamčevanje in garancija

Napake materiala

Izvajalec je odgovoren za napake materiala, ki ga je dobavil in uporabil pri gradnji, saj je dolžan vgraditi material, kot je dogovorjen s pogodbo. Če je material dobavil naročnik, se lahko izvajalec razbremeni odgovornosti, če je material pregledal kot dober strokovnjak gradbenih del in naročnika opozoril na pomankljivosti oz. napake ...
Samo za aktivne naročnike:

Napake v solidnosti gradnje

Zakon pojma napake v solidnosti gradnje ne opredeljuje. PGU v prvem odstavku 104. uzance uporablja izraz pomanjkljivosti objekta glede njegove trdnosti in varnosti, ki bi se pokazale v desetih letih od sprejema in izročitve del. Sodna praksa se je že izrekla, da napake v solidnosti gradnje obsegajo napake na vseh ...
Samo za aktivne naročnike:

Očitne in skrite napake

OZ v 633. členu določa, da je naročnik dolžan pregledati izvršeno delo brž, ko je to po običajnem teku stvari mogoče, in o ugotovljenih napakah nemudoma obvestiti podjemnika. Naročnik mora torej ob prevzemu pregledati gradnjo in očitne napake nemudoma po pregledu notificirati, sicer podjemnik (izvajalec) zanje ne odgovarja (razen, če ...
Samo za aktivne naročnike:

Splošno o stvarnih napakah

Zahtevki iz garancije in zahtevki iz naslova jamčevanja za napake niso eni in isti zahtevki. Gre za različna instituta, ki se med seboj ne prekrivata in se med seboj ne izključujeta.1 Jamčevalna in garancijska obveznost se po vsebini razlikujeta, čeprav sta obe namenjeni varstvu kupčevega interesa. Za uveljavljanje enih ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.