Zemljiška politika

03. 11. 2022

Finančna sredstva zemljiške politike

Vsaka politika potrebuje sredstva za delovanje, vzpostavljanje infrastrukture in aktivno izvajanje ukrepov. Zemljiška politika pri tem ni izjema. Za aktivno poseganje na trg nepremičnin, kupovanje nepremičnin na zalogo in opremljanje zemljišč za gradnjo občina potrebuje sistemska sredstva. V prvi javni razpravi o predlogu ZUreP-2 so bile v zakon ponovno uvedene ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 9. 2022

Preskrba in pridobivanje zemljišč ter pravic na njih

V poglavju Preskrba in pridobivanje zemljišč ter pravic na njih so določeni načrt preskrbe, njegov namen in vsebina ter dva ukrepa zemljiške politike, in sicer predkupna pravica občine in razlastitev.
Samo za aktivne naročnike:
08. 9. 2022

Varovanje zemljišč

Poglavje o varovanju zemljišč obravnava pozidana stavbna zemljišča. Pomembno prelomnico je v varovanje stavbnih zemljišč prinesel že ZUreP-2, ki je v slovenski pravni red ponovno uvedel pojem gradbena parcela. Nenadzorovana parcelacija stavbnih zemljišč in neobstoječe evidentiranje gradbenih parcel sta dve izmed največjih pomanjkljivosti sistema urejanja prostora v Sloveniji. ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 8. 2022

Razvoj stavbnih zemljišč

Stavbna zemljišča so zemljišča, ki so s prostorskimi izvedbenimi akti namenjena graditvi objektov. Glede na njihovo materializacijo v prostoru jih delimo na pozidana in nepozidana stavbna zemljišča. Za lažjo predstavo si to členitev oglejmo na spodnji sliki:Slika: Delitev stavbnih zemljišč na pozidana in nepozidanaRazvojne stopnje nepozidanih stavbnih ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.