Varovanje zemljišč

08. 9. 2022 | Avtor: Tomaž Černe

Predogled vsebine

Poglavje o varovanju zemljišč obravnava pozidana stavbna zemljišča. Pomembno prelomnico je v varovanje stavbnih zemljišč prinesel že ZUreP-2, ki je v slovenski pravni red ponovno uvedel pojem gradbena parcela. Nenadzorovana parcelacija stavbnih zemljišč in neobstoječe evidentiranje gradbenih parcel sta dve izmed največjih pomanjkljivosti sistema urejanja prostora v Sloveniji. ZUreP-3 je ureditev določanja in evidentiranja gradbene parcele ohranil, a jo je precej spremenil.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.