Prostorski informacijski sistem (PIS)

26. 10. 2023

Evidenca stavbnih zemljišč (ESZ)

Po mnenju mnogih strokovnjakov urejanja prostora je Evidenca stavbnih zemljišč ena najpomembnejših pridobitev. Določil jo je že ZureP-2, ZureP-3 pa jo je v celoti obdržal in v nekaterih delih nadgradil.Namen in vsebina Evidence stavbnih zemljišč (267. člen)Podatki iz evidence so temeljni podatki za:- načrtovanje namenske rabe prostora ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 10. 2023

Zbirka prostorskih aktov (265. člen) in zbirka podatkov o graditvi objektov (266. člen)

Zbirka prostorskih aktov vsebuje podatke o pravnem stanju v prostoru na podlagi prostorskih aktov, vključno s podatki, ki nastanejo v postopkih priprave prostorskih aktov. Vodi in vzdržuje jo okoljsko ministrstvo v sodelovanju z udeleženci pri urejanju prostora.Sestavni deli zbirke so grafični prikazi območij prostorskih aktov, grafični podatki prostorskih aktov ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 10. 2023

Elektronsko poslovanje na področju prostora in graditve objektov

Koncept elektronskega poslovanja je v letu 2014 pripravilo Ministrstvo RS za infrastrukturo. Zajel je opredelitev ključnih storitev oz. sistemov in je bil podlaga za nadaljnje delo pri načrtovanju, razvoju in uvajanju posameznih storitev oz. sistemov. Zastavljen koncept je bil zapisan v ZUreP-2 in ga je ZUreP-3 prevzel. Izvedba zastavljenega koncepta ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 10. 2023

Namen, cilji in vsebina prostorskega informacijskega sistema (PIS)

Namen in cilj prostorskega informacijskega sistema so: - izboljšati postopke pri načrtovanju prostora in graditvi objektov,- zagotoviti dostopnost podatkov v zvezi z urejanjem prostora,- pospeševati e-poslovanje v javni upravi glede načrtovanja prostora in graditve objektov.Širši namen vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema je tudi zagotavljanje storitev, kise bodo ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.