Inšpekcijski nadzor

09. 12. 2021

Nadzor, ali zaposleni v geodetskih podjetjih izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 vrsto nadzorov nad geodetskimi podjetji, s ciljem ugotavljanja, ali izbrana geodetska podjetja v njih zaposleni posamezniki izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti.
09. 12. 2021

Nadzori Geodetske inšpekcije Inšpektorata za okolje in prostor

Nadzori evidentiranja nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin
06. 12. 2021

Akcija nadzorov nad uporabo gradbenih proizvodov v letu 2021

V usmerjeni akciji nadzorov na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov, so gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), preverjali ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet ...
26. 11. 2021

Nadzor večjih gradbišč na območju Maribora

V času od marca do septembra 2021, so štirje gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) iz območne enote Maribor in inšpektorji za varnost in zdravje pri delu Inšpektorata za delo (IRSD) opravili nadzore na 11 večjih gradbiščih na območju Maribora.
05. 11. 2021

Pregled dvigal v večstanovanjskih stavbah

Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 izvedla akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah z namenom ugotavljanja in preprečevanja večjega obsega kršitev in zaščite javnega interesa.Izveden je bil nadzor v 15 večstanovanjskih stavbah, v katerih so ...
13. 10. 2021

Poročilo Gradbene inšpekcije Inšpektorata za okolje in prostor konec meseca septembra 2021

Gradbena inšpekcija je v letošnjem letu izvajala usmerjene nadzore na gradbiščih in nad udeleženci pri graditvi objektov. Uvedenih je bilo 153 postopkov, od teh 149 inšpekcijskih in 4 prekrškovni. Ugotovitve akcijeV zvezi z vodenjem prekrškovnih postopkov sta bili v sklopu akcije izdani dve odločbi po Zakonu o prekrških (ZP-1) ...
28. 9. 2021

Lani 32,4 odstotka ugotovljenih nepravilnosti v rešenih zadevah letos že 42,8 odstotkov

Opažamo, da do sedaj pridobljeni rezultati predmetne akcije kažejo, da se stanje na terenu poslabšuje, saj se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo število ugotovljenih nepravilnosti v povezavi s prijavo začetka gradnje in sicer z 32,4 odstotka ugotovljenih nepravilnosti v rešenih zadevah v letu 2020, na 42,8 odstotkov v ...
22. 9. 2021

V akciji nadzora gradbene inšpekcije več kot 40% objektov v gradnji nedovoljenih

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je za letošnje leto načrtovala dve akciji nadzora, usmerjeni v odkrivanje nedovoljenih gradenj. Akcija nadzora objektov za katere je inšpektorat dobil pobudo za izvedbo nadzora je še v teku. Akcija, v kateri so gradbeni inšpektorji z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, ...
08. 9. 2020

Gradbeni nadzor poostren!

04.09.2020, 15.07 Gradbeni inšpektorji in inšpektorji za varstvo pri delu so po nadzoru osmih večjih gradbišč na območju Maribora doslej izdali dve inšpekcijski odločbi, eno opozorilo in dve prekrškovni odločbi. Z odločbama so prepovedali nadaljnjo gradnjo dveh nelegalnih objektov, so danes sporočili iz inšpektorata za okolje in prostor.Več na: ...
08. 5. 2018

Kazenske določbe

Za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po tem zakonu je pristojna tista inšpekcija, za katero je določena pristojnost za nadzor nad izvajanjem določb Gradbenega zakona, to so gradbena in občinska inšpekcija ter ostale pristojne inšpekcije. V kazenskih določbah so predpisane enake višine glob za vse pravne osebe: investitorja, projektanta, ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.