Inšpekcijski nadzor

22. 9. 2021

V akciji nadzora gradbene inšpekcije več kot 40% objektov v gradnji nedovoljenih

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je za letošnje leto načrtovala dve akciji nadzora, usmerjeni v odkrivanje nedovoljenih gradenj. Akcija nadzora objektov za katere je inšpektorat dobil pobudo za izvedbo nadzora je še v teku. Akcija, v kateri so gradbeni inšpektorji z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, ...
08. 9. 2020

Gradbeni nadzor poostren!

04.09.2020, 15.07 Gradbeni inšpektorji in inšpektorji za varstvo pri delu so po nadzoru osmih večjih gradbišč na območju Maribora doslej izdali dve inšpekcijski odločbi, eno opozorilo in dve prekrškovni odločbi. Z odločbama so prepovedali nadaljnjo gradnjo dveh nelegalnih objektov, so danes sporočili iz inšpektorata za okolje in prostor.Več na: ...
08. 5. 2018

Kazenske določbe

Za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po tem zakonu je pristojna tista inšpekcija, za katero je določena pristojnost za nadzor nad izvajanjem določb Gradbenega zakona, to so gradbena in občinska inšpekcija ter ostale pristojne inšpekcije. V kazenskih določbah so predpisane enake višine glob za vse pravne osebe: investitorja, projektanta, ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 2. 2018

Postopek inšpekcijskega nadzora

Inšpekcijski postopek se postopkovno vodi po Zakonu o splošnem upravnem postopku, zato je vse zapisnike, odločbe, sklepe in podobno treba vročati osebno po določbah ZUP. Gradbeni zakon pa poleg splošnih pravil vročanja dopušča tudi, da se odločbo investitorju, projektantu, nadzorniku, vodji nadzora ali izvajalcu vroča tudi na gradbišču ali v ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 2. 2018

Inšpekcijski ukrepi

Inšpekcijsko ukrepanje predpisujejo določbe od 80. do 86. člena. Inšpekcijski ukrepi v zvezi s prijavo začetka gradnje (80. člen) Nepravilnost – investitor ni podal prijave začetka gradnje Nepravilnost – prijava začetka gradnje ni popolna Nepravilnost – investitor ni imenoval nadzornika Gradbeni zakon med drugim zasleduje tudi dva cilja; investitorjem omogočiti ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 2. 2018

Izvajanje inšpekcijskega nadzora

Inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v vlogi nadzora nad izvajanjem določb zakona nastopajo v dveh vlogah; kot nadzorni inšpekcijski organ in hkrati kot prekrškovni organ. V vlogi inšpekcijskega organa inšpektor vodi upravni (inšpekcijski) postopek, če zavezanec ne odpravi nepravilnosti, se začne še izvršilni postopek. Inšpektorji opravljajo ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 2. 2018

Izvršba

Če zavezanec v odrejenem roku ni izvršil z odločbo odrejenega ukrepa, mora inšpektor najpozneje v 30 dneh izdati sklep o dovolitvi izvršbe in s tem pričeti izvršilni postopek. V odločbi, s katero je odrejena odstranitev nelegalnega objekta, mora inšpektor zavezanca opozoriti, da se bo v primeru neizpolnitve odrejene obveznosti odstranitve ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 2. 2018

Druge sankcije

Glede na izkušnje za zagotavljanje zakonitega stanja imajo druge sankcije v primeru nelegalnih gradenj celo večje učinke kot prisilna odstranitev objekta po drugi osebi zato, ker je prisilno po drugi osebi odstranjeno razmeroma majhno število objektov glede na število izrečenih ukrepov odstranitve, medtem ko se druge sankcije uporablja pri vseh ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.