Trajnostna gradnja in krožno gospodarstvo

Okoljsko učinkovita raba naravnih virov v proizvodnji cementa

Dobra praksa pri uporabi alternativnih goriv
Samo za aktivne naročnike:

Kazalniki trajnostne gradnje

Povzetek Evropa poudarja velik pomen trajnostne gradnje, krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju, razogljičenja stavb in zelenega javnega naročanja ter zastavljene cilje podpira z razvojem skupne metrike trajnostne gradnje oz. evropskega okvira Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje[1]. Level(s) obravnava stavbo v celotnem življenjskem ciklu in naslavlja zmanjšanje izpustov toplogrednih ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.