Trajnostna gradnja in krožno gospodarstvo

24. 5. 2022

Gradbeni sektor je prepoznan kot sektor, ki največ pripomore k okoljskim obremenitvam

Evropske stavbe v okviru gradnje, prenove in rušenja, za ogrevanje in osvetljavo ter delovanje naprav porabijo kar 40 odstotkov energije in proizvedejo 36 odstotkov izpustov ogljikovega dioksida ter tudi do 30 odstotkov vseh odpadkov v Evropi. Od tega gre kar 45 odstotkov energije za ogrevanje.
15. 3. 2021

Sprejeta Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050

Vlada Republike Slovenije je na 63. redni seji sprejela Dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050. Strateški dokument opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050 ter ukrepe, ki podpirajo krovna cilja na področju stavb iz Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN). ...
10. 3. 2021

Pomen skoraj nič-energijske stavbe in njene zahteve

Skoraj nič-energijska stavba je definirana kot stavba z zelo visoko energijsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino energije, potrebne za delovanje. Zato se moramo kot strokovnjaki pripraviti in razmisliti o primernih ukrepih za načrtovanje bolj trajnostnih stavb, ki ne bodo porabile več energije, kot je določeno (npr. največja dovoljena raba primarne ...
11. 2. 2021

Akcijski načrt prilagoditve kazalnikov trajnostne gradnje

V slovenski alfa verziji kazalnikov TG ohranjamo strukturo šestih makrociljev okvira Level(s) ter pripadajoči nabor kazalnikov in orodij. Postopek določitve vrednosti posameznega kazalnika usklajujemo s slovensko zakonodajo, gradbenimi predpisi in prakso oz. opredeljujemo vrzeli pri podatkih, primerjalnih vrednostih, programskih orodjih, zbirkah podatkov, pri potrebnem znanju in uveljavljenih postopkih graditve ter ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 11. 2020

Okoljsko učinkovita raba naravnih virov v proizvodnji cementa

Dobra praksa pri uporabi alternativnih goriv
Samo za aktivne naročnike:
09. 11. 2020

Kazalniki trajnostne gradnje

Povzetek Evropa poudarja velik pomen trajnostne gradnje, krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju, razogljičenja stavb in zelenega javnega naročanja ter zastavljene cilje podpira z razvojem skupne metrike trajnostne gradnje oz. evropskega okvira Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje[1]. Level(s) obravnava stavbo v celotnem življenjskem ciklu in naslavlja zmanjšanje izpustov toplogrednih ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.