Pogoji za opravljanje dejavnosti

28. 5. 2024

Pogoji za opravljanje dejavnosti gradbeništva - izvajalec

Izvajalec je po GZ-1 (3. člen) pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izvaja gradnjo. Izvajalec je tista pravna oseba, ki pri novogradnjah, rekonstrukcijah, manjših rekonstrukcijah ali vzdrževanju s svojim izvajanjem vpliva na bistvene zahteve, ki so predpisane za objekt. Družba (firma) ali samostojni podjetnik posameznik mora ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 11. 2023

Neregulirani poklici po GZ-1 za vodenje gradnje

Izvajalec mora imeti od 1. januarja 2023 za izvajanje posameznih del zaposlenega pooblaščenega inženirja, vodjo del ali kot nereguliran poklic izpolnjen pogoj:gradbeni delovodja je vpisan v imenik pri GZS, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, alimojster s področja gradbeništva je vpisan v imenik pri OZS, Gospodarska zbornica Slovenije.
Samo za aktivne naročnike:
21. 2. 2023

Stalno poklicno usposabljanje pooblaščenih arhitektov in inženirjev ter nadzor zbornic

ZAID v 6. členu določa, da se morajo pooblaščeni arhitekti in inženirji stalno poklicno usposabljati na svojem strokovnem področju, in sicer v skladu s splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju, ki ga izdata poklicni zbornici IZS in ZAPS ter izvajata nadzor nad njim. Opustitev dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja je po ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 2. 2023

Poklicne naloge pooblaščenih arhitektov in inženirjev

POKLICNE NALOGE POOBLAŠČENIH ARHITEKTOV IN INŽENIRJEV     Poklicne naloge so navedene v 4. členu ZAID. Poleg 3. člena GZ-1 in 14. člena ZAID pa sta za opravljanje dejavnosti projektiranja in izvajanja nadzora pomembna tudi 14. in 15. člen GZ-1, saj določata način medsebojnega povezovanja istovrstnih udeležencev, enako kot je ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 2. 2023

Zakaj zavarovanje odgovornosti in gradbeno zavarovanje koristi tako izvajalcem kot naročnikom?

Pri prenovi obstoječega objekta, dozidavi ali novogradnji, lahko hitro pride do škode, ki brez ustreznih zavarovanj po žepu udari tako izvajalca kot naročnika.
02. 2. 2023

Načini opravljanja reguliranega poklica

Način opravljanja reguliranih poklicev pooblaščenih arhitektov, inženirjev, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev določa ZAID v 5. členu, kjer piše, da poklicne naloge opravljajo:neodvisno,dejansko,stalno in trajno,na enega ali več od predpisanih načinov, pri čemer se način vpiše v imenik pooblaščenih arhitektov oziroma inženirjev.S tem je poudarjeno ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 2. 2023

Regulirani poklici po ZAID in GZ-1

. REGULIRANI POKLICI PO ZAID IN GZ-1   Z ZAID so bili v celoti spremenjeni regulirani poklici s področja graditve objektov, geodetske dejavnosti in storitev ter prostorskega načrtovanja. Njihovo število je močno zmanjšano, saj so nekateri regulirani poklici opuščeni.   Po novi zakonodaji (ZAID, GZ-1) je reguliranih poklicev le še ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 1. 2023

Zavarovanje gospodarskih subjektov

ZAVAROVANJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI OPRAVLJA ARHITEKTURNO ALI INŽENIRSKO DEJAVNOST Zavarovanje gospodarskega subjekta, ki opravlja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ureja ZAID v 15. členu.Zavarovanje odgovornosti za škodo po ZAID za projektante in nadzornike:z zavarovanjem mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico ne le nastanek škode, ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 1. 2023

Pogoji za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti

POGOJI ZA OPRAVLJANJE ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI   Projektant je po GZ (3. člen) udeleženec, pravna ali fizična oseba, ki izdeluje projektno dokumentacijo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost (ZAID). Naloge projektanta in pogoj, da mora izpolnjevati pogoje po ZAID, določa GZ-1. Pogoje za projektanta ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.