Zakaj zavarovanje odgovornosti in gradbeno zavarovanje koristi tako izvajalcem kot naročnikom?

13. 2. 2023

Pri prenovi obstoječega objekta, dozidavi ali novogradnji, lahko hitro pride do škode, ki brez ustreznih zavarovanj po žepu udari tako izvajalca kot naročnika.

1. Vaš izvajalec mora biti zavarovan

Za izvajalce, ki želijo opravljati gradbeniške dejavnosti, je sklenitev zavarovanja odgovornosti zakonsko obvezna, pri čemer je 50.000 EUR najnižja možna letna zavarovalna vsota. A škode iz odgovornosti lahko presegajo z zakonom določeno minimalno zavarovalno vsoto, zato je smiselno, da izvajalec izbere zavarovalno vsoto, ki ustreza njegovim tveganjem.

Zavarovanje odgovornosti izvajalcev del v gradbeništvu krije poškodbe oseb ali materialne škode, nastale zaradi strokovne napake izvajalca, malomarnosti ali opustitve katerega od varnostnih ukrepov.

Kljub temu, da obstajajo tudi izjeme, za katere zavarovanje odgovornosti ni obvezno (npr. za nekatere izvajalce zaključnih del) pa je to tudi za njih vsekakor priporočljivo, saj lahko tudi pri izvajanju njihovega dela pride do škode.

Kot stranka najlažje preverite, ali je izvajalec gradbenih del zavarovan tako, da od njega zahtevate dokazilo o sklenjenem zavarovanju, torej mora izvajalec predložiti polico.

2.Zakaj je zavarovanje odgovornosti obvezno?

Ključna prednost, ki velja za vsa zavarovanja odgovornosti, je, da v primeru škode, za katero je odgovoren izvajalec gradbenih del, oškodovanec dobi povrnjeno škodo s strani zavarovalnice. Odveč je torej skrb, ali je izvajalec finančno sposoben pokriti nastalo škodo, še zlasti kadar je ta večja, saj to breme prevzame zavarovalnica.

Zaščita oškodovancev, ki so v primeru škode poplačani, je tudi glavni namen zakonsko obveznih zavarovanj. Druga pomembna prednost zavarovanja odgovornosti pa je seveda tudi zaščita izvajalca. Ta lahko v primeru povzročene škode tako še naprej opravlja dejavnost in ne gre zaradi tega v stečaj.

3. Zavarovanje v času gradnje

Poleg zavarovanja odgovornosti izvajalcev v gradbeništvu pa naj izvajalec sklene tudi gradbeno zavarovanje. To zavarovanje je sicer v prvi vrsti namenjeno izvajalcem gradbenih del, lahko pa ga sklene tudi investitor oziroma naročnik del.

Preberite več o tem, kako lahko svoj objekt sami zavarujete v času gradnje.

Priporočljivo je torej, da od svojega izvajalca del poleg obveznega zavarovanja odgovornosti vedno zahtevate, da ima sklenjeno tudi gradbeno zavarovanje. Pri tem upoštevajte dejstvo, da bo kritje iz zavarovanja, ki ga ima sklenjeno izvajalec del na vaši hiši, veljalo le do trenutka prevzema objekta.

4. Ali lahko zavarujem stroje, orodje, pohištvo v še nedokončani stavbi, stanovanju?

Gradbeno zavarovanje krije najpogostejše škode, ki nastanejo na gradbišču v času gradnje.

Tako so krite:

- temeljne in nekatere druge nevarnosti (požar, strela, eksplozija, vihar, padavine, teža snega in ledu, padec zračnega plovila, manifestacije in demonstracije, izliv vode, mraz in snežni plaz),

- gradbene nezgode,

- škode zaradi udarca vozila oziroma delovnega stroja,

- škode zaradi objestnih dejanj tretjih oseb in

- škode zaradi vlomske tatvine in ropa.

Zavarujete lahko tudi gradbeni material na prostem, če je z zavarovalno pogodbo to posebej dogovorjeno. Zavarovalnica bo pri tem določila pogoje za varovanje tega materiala (npr. vsaj 2 metra visoka ograja okrog gradbišča, alarm, 24-urno varovanje ...). Pogoji so odvisni od vrste sklenjenega zavarovanja, od tega, kje se oprema nahaja (v zaprtem objektu, odprtem objektu, celo na prostem) ipd.

5. Ali lahko svoj novi dom zavarujem še preden se vselim vanj?

Kot rečeno gradbeno zavarovanje velja le v času gradnje oziroma do prevzema objekta. Za varnost svojega novega doma pa lahko od tega trenutka naprej poskrbite z zavarovanjem doma, in to tudi v primeru, če se vanj še ne boste vselili, izvajalec pa je z deli že zaključil. Naseljenost namreč ni pogoj za zavarovanje.

Da je zavarovanje dobro urediti tudi za končan, a ne vseljen objekt, je še posebej priporočljivo zaradi vlomov, saj so zelo pogoste vlomske tatvine, kjer nepridipravi kradejo opremo. Z zavarovanjem doma lahko zavarujete objekt, pa tudi in opremo v njem, pomembno je le, da je zaprt in zaklenjen.

6. Če imam že sklenjeno zavarovanje, moram po prenovi, dozidavi, rekonstrukciji zavarovati svoj objekt na novo vrednost?

Zavarovanje doma lahko sklenete na novo vrednost ali pa na dejansko vrednost, pri čemer imate možnost, da denimo objekt zavarujete na dejansko vrednost, opremo pa na novo vrednost ali obratno. Pogoj za sklenitev oziroma vključitev objekta v zavarovanje doma je, da je le-ta ustrezno vzdrževan.

Pogoj za zavarovanje na novo vrednost pa je, da mora znašati dejanska vrednost objekta vsaj še 60 % nove vrednosti. V kolikor je torej objekt zavarovan na dejansko vrednost, je smiselno preveriti ali je objekt po prenovi/dozidavi/itd. možno zavarovati na novo vrednost.

Če želite, lahko tudi po prenovi ohranite zavarovanje na dejansko vrednost. V tem primeru je smiselno oz. potrebno preveriti ustreznost višine zavarovalne vsote, saj se vrednost objekta po prenovi/dozidavi ali drugih popravilih poviša. Pozorni pa bodite tudi na to, da je ustrezno zavarovana tudi vaša oprema. Če ste po prenovi objekta kupili novejše pohištvo in drugo opremo, je smiselno, da zavarovanje stanovanjske opreme sklenete na novo vrednost. V primeru škode boste pri zavarovanju na novo vrednost namreč dobili povrnjeno nabavno vrednost predmetov.

Vse informacije, ki jih potrebujete, da sklenete zavarovanje, ki bo vam in vašemu domu nudilo največ varnosti, najdete v brezplačnem priročniku Zavarovalnice Triglav, Priročnik o zavarovanju doma.

Vir: TUKAJ

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.