Postopek legalizacije

03. 12. 2021

Glavne štiri vrste legalizacije po GZ

Gradbeni zakon glede na časovni vidik graditve objekta omogoča štiri vrste legalizacije, ki so v nadaljevanju predstavljene od najstarejših objektov do objektov, ki so bili zgrajeni najpozneje:A. odločba, da ima objekt uporabno dovoljenje po zakonu, pred letom 1968 oziroma 1991 (118. člen GZ)B. dovoljenje za objekte daljšega obstoja ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 11. 2021

Odločba, da ima objekt uporabno dovoljenje po zakonu

GZ v 118. členu podaljšuje veljavnost treh členov, ki so v ZGO-1 predpisovali domnevo, da imajo objekti, zgrajeni pred letom 1968 oziroma pred letom 1991, gradbeno oziroma uporabno dovoljenje po samem zakonu. ZGO-1 je predpisoval, da upravni organ o tem dejstvu izda potrdilo, GZ pa predpisuje, da se na zahtevo ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 11. 2021

Dovoljenje za objekte daljšega obstoja

Za objekt brez gradbenega dovoljenja, zgrajen pred 1. 1. 1998, po 117. členu GZ dovoljenje za objekt daljšega obstoja pridobi investitor, lastnik ali imetnik stavbne pravice, če:- od takrat obstaja v enakem obsegu,- z bistveno enako namembnostjo in- je stavba evidentirana v katastru stavb ali je objekt ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 11. 2021

Uporabno dovoljenje za objekte z dopustnimi odstopanji od gradbenega dovoljenja

Za objekt, ki je bil zgrajen neskladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem pred uveljavitvijo GZ, lahko investitor, lastnik ali imetnik stavbne pravice pridobi uporabno dovoljenje, če se taka odstopanja po določbi 66. člena GZ štejejo za dopustna odstopanja.Na podlagi 66. člena GZ so dopustna odstopanja:- objekt ne posega na ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 11. 2021

Odločba o legalizaciji za objekte, zgrajene pred 17. 11. 2017

Postopek, v katerem se pridobi odločba o legalizaciji, je namenjen za nelegalne, neskladne objekte ali objekte z neskladno uporabo, zgrajene vsaj do stopnje grobih gradbenih del (stavba pod streho), ali končane gradbene inženirske objekte, ki so bili zgrajeni pred 17. 11. 2017. Za izdajo se uporabljajo določbe od 114. do ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.