Aktualno

15. 9. 2023

Informacija o uporabi gradbene ter prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah

Informacija o področju gradnje, obnove, nadomestne gradnje, obnove kmetijskih objektov ter upravičenosti občin do sredstev za obnovo ter pregled zakonodajnih določil.Odpravljanje posledic avgustovske ujme in zahtevna sanacija prinaša tako prizadetim občinam kot seveda samim prebivalcem množico vprašanj iz najrazličnejših področij. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju ...
25. 8. 2023

Urejanje vodotokov in možnosti za nadomestne in nove trajne gradnje

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je po seji vlade poudaril, da je vlada po ujmi, ki nas je prizadela četrtega avgusta, odreagirala zelo hitro, najprej s sprejemom Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je bil obenem tudi prvi interventni zakon. Danes je vlada sprejela drugi interventni ...
16. 8. 2023

Zgrajen nov železniški predor Pekel, po katerem je 14. avgusta zapeljal prvi redni vlak

14. avgusta letos je bil ob 18.05 odprt nov 3,7 kilometra dolg odsek železniške proge med Počehovo in Pesnico, imenovan Pekel, kamor je promet preusmerjen po uspešno zaključeni gradnji novega odseka. Prvi vlak je po novem odseku iz smeri Maribora proti Šentilju zapeljal ob 18.41. Gradnja se je pričela v ...
07. 8. 2023

GZ-1 omogoča takojšnjo sanacijo po naravnih nesrečah!

Gradbeni zakon za manjše in nujne posege predvideva popravilo poškodovanih objektov brez predhodne pridobitve gradbenega dovoljenja, s čimer je dana možnost za hitro in učinkovito ukrepanje v primeru naravnih nesreč.Priporočljivo je, da si lastnik poškodovanega objekta, še pred začetkom izvajanja sanacije poišče pomoč pooblaščenega strokovnjaka. Ta mu bo pomagal ...
29. 6. 2023

Potrjena Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050

Na novinarski konferenci Ministrstva za naravne vire in prostor je bila predstavljena Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050. Strategija naslavlja ključne izzive prostorskega razvoja in strateško osmišlja izvajanje teritorialne kohezije na ozemlju Slovenije. Včeraj so jo poslanke in poslanci potrdili v Državnem zboru.
22. 6. 2023

Trajnostna gradnja in krožno gospodarstvo na Nizozemskem

Delegacija Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in Ministrstva za javno upravo je bila te dni na delovnem obisku na Nizozemskem, kjer si je ogledala dobre prakse na področju trajnostne gradnje in krožnega javnega naročanja. Namen obiska je bila izmenjava izkušenj in dobrih praks s področja krožne gradnje ter prenove ...
12. 5. 2023

Digitalni potni listi proizvodov

Proizvajalci bodo morali razmišljati, kakšne materiale vgrajujejo in kako optimizirati izbiro materialov, dobavne verige ter proizvodnjo, da bo vpliv na okolje čim manjši.
04. 5. 2023

Letno poročilo o delu Geodetske uprave za leto 2022

Na Geodetski upravi je leto 2022 zaznamoval zaključek večletnega projekta Program projektov eProstor ter začetek veljavnosti novega Zakona o katastru nepremičnin.Realizacija ciljev projekta in sprememba področne zakonodaje je zagotovila elektronski način poslovanja na področju prostorskega načrtovanja in upravljanja z nepremičninami. V letnem poročilu so opisane tudi vse ostale aktivnosti, ...
04. 5. 2023

Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2022

Vlada Republike Slovenije je 26. aprila 2023, s sklepom, sprejela Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2022.Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2022 obsega poročanje o vsebinski in finančni izvedbi nalog iz Programa dela državne geodetske službe za leto 2022, ki ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.