Aktualno

Vpis stavbe v kataster stavb in register nepremičnin je zakonska obveznost

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2020, s ciljem doseganja večje pravne varnosti za lastnike nepremičnin, večje varnosti vlaganj v nepremičnine in investicije, povezane z nepremičninami nepremičninskega trga in pravično obdavčenje nepremičnin, posvetila posebno pozornost evidentiranju stavb v katastru stavb (KS) in registru nepremičnin (REN).

novi Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4.12.2020

Prenovljene gradbene uzance 2020

Po štirih desetletjih novost v novembru 2020

V obravnavi je sprememba sedaj veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2)

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) želi z osnutkom Zakona o urejanju prostora (ZUREP-3) nadgraditi že uveljavljene vsebine sedaj veljavnega Zakonu o urejanja prostora (ZUREP-2) in odpraviti njegove pomanjkljivosti. Zakon se ne spreminja radikalno, ampak v celoti sledimo sedaj veljavnemu ZUREP-2 ki je bil sprejet v letu 2017 in se ...

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Priprava Strategije prostorskega razvoja Slovenije

Vodja projekta in pristojnost upravnih enot

Pojasnilo ministra za javno upravo, Rudija Medveda, v zvezi z vprašanjem, koliko (če sploh) so upravne enote vsebinsko pristojne, da odločajo o tem, kdo je lahko vodja projekta.

Vodja del, vodja gradnje, vodja gradbišča

Obveznosti po stari (GZ) in predvideni novi gradbeni zakonodaji (GZ-1)
Samo za aktivne naročnike:

Novosti gradbene zakonodaje

Predvidene novosti so:poseganje v konstrukcijo kot vzdrževanje,postavitev začasnih objektov tudi za skladiščenje,zaostritve pri odstranjevanju obstoječih objektov,ravnanje z objekti poškodovanimi v nesreči,gradnja po dokončnosti gradbenega dovoljenja, razlika od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja,priprava na elektronsko poslovanje s 1. 1. 2021,novosti za strateške investicije,obveznosti investitorja, izvajalca ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.