Aktualno

14. 4. 2021

Zastoji pri izdaji gradbenih dovoljenj

Zaradi koronavirusa naj bi izdali le tista gradbena dovoljenja, kjer so vloge popolne in tako niso potrebne javne obravnave

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 3. 2021

Napoved za panogo gradbeništva

Intervju z direktorjem ZGIGM
15. 3. 2021

Dodatno sproščanje ukrepov: gradbena dejavnost

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pa do 19. marca 2021.Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada ...
15. 3. 2021

Možnost gradnje objektov na vodovarstvenem območju

Gradnja objektov na vodovarstvenem območju možna, če je v vodovarstveni uredbi tako določeno
11. 3. 2021

Uporabno dovoljenje - nočna mora samograditeljev

Kljub temu, da je gradnja hiše vse bolj zahtevna, tradicija samograditeljstva v Sloveniji ostaja. Eden od najtrših orehov, ki ga morajo graditelji v lastni režiji streti, je zaključek gradnje, natančneje priprava dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.Uporabno dovoljenje je obvezno za vse novogradnje, tudi družinske hiše, in hkrati pogoj za ...
04. 1. 2021

Vpis stavbe v kataster stavb in register nepremičnin je zakonska obveznost

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2020, s ciljem doseganja večje pravne varnosti za lastnike nepremičnin, večje varnosti vlaganj v nepremičnine in investicije, povezane z nepremičninami nepremičninskega trga in pravično obdavčenje nepremičnin, posvetila posebno pozornost evidentiranju stavb v katastru stavb (KS) in registru nepremičnin (REN).
30. 11. 2020

Prenovljene gradbene uzance 2020

Po štirih desetletjih novost v novembru 2020
17. 11. 2020

V obravnavi je sprememba sedaj veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2)

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) želi z osnutkom Zakona o urejanju prostora (ZUREP-3) nadgraditi že uveljavljene vsebine sedaj veljavnega Zakonu o urejanja prostora (ZUREP-2) in odpraviti njegove pomanjkljivosti. Zakon se ne spreminja radikalno, ampak v celoti sledimo sedaj veljavnemu ZUREP-2 ki je bil sprejet v letu 2017 in se ...
03. 11. 2020

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Priprava Strategije prostorskega razvoja Slovenije
1 2 3 4 5 6

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.