Aktualno

06. 2. 2024

Les igra pomembno vlogo v sodobni trajnostni gradnji

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je skupaj z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo organiziralo strokovni posvet glede rabe lesa pri investicijah v javne zgradbe. Strokovnjaki iz različnih organizacij so izmenjali mnenja, izkušnje ter podali strokovna stališča o večji rabi lesa pri projektiranju, gradnjah in prenovah javnih stavb v ...
03. 1. 2024

Objavljena dva javna razpisa za sofinanciranje na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2024 ter javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024. Prijave na oba razpisa so odprte do 26. januarja ...
14. 12. 2023

Zamik sistema e-Graditev

Gradbeni zakon veleva, da se po vzpostavitvi sistema eGraditev komunalni prispevek odmerja in plačuje pred prijavo del in ne več pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, začetek gradnje enostavnih objektov pa je treba prijaviti. Določila naj bi začela veljati 1. januarja 2024, a so pristojni datum zdaj že drugič zamaknili. Pred nekaj ...
11. 12. 2023

V EU dogovor o novih pravilih za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb

Svet EU in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor glede predlagane revizije evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb. V skladu z dogovorjenimi spremembami bodo od leta 2030 vse nove stavbe v EU brez emisij, tiste z najslabšo energetsko učinkovitostjo pa bo treba prenoviti.Evropska komisija je predloge za izboljšanje energetske ...
04. 12. 2023

Ustavno sodišče zadržalo izvajanje dela gradbenega zakona

Ljubljana, 1. decembra - Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti dela gradbenega zakona, ki se nanaša na objekte daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja, zadržalo njegovo izvajanje do končne odločitve sodišča. Do takrat prav tako ni dopustna izvršba inšpekcijskega ukrepa. Odločanje sodišča o tem je zahteval državni svet. Vir: ...
23. 10. 2023

Nova prostorska strategija Slovenije 2050 spodbuja odgovornejši odnos do prostora

Nova, dolgoročna Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050) je nastajala več let in se v vključujočem procesu, ob širokem sodelovanju strokovne in zainteresirane javnosti lotila izzivov družbeno-prostorskega razvoja Slovenije. »Dolgoročna strategija je pomembnejša, kot se morda zdi na prvi pogled, saj je usklajen, ciljno naravnan prostorski razvoj izjemno pomemben. ...
23. 10. 2023

Prvo polletje 2023 zaznamovali upad nakupov in prodaj ter višje cene na slovenskem nepremičninskem trgu

Geodetska uprava je na spletnih straneh objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2023.V letošnjem prvem polletju se je na slovenskem nepremičninskem trgu nadaljeval trend upadanja kupoprodaj nepremičnin, skokovita rast cen nepremičnin, ki smo ji bili priča predvsem v prvi polovici leta 2022, pa se je povsem ...
18. 10. 2023

Evropska kampanja ''Pravičnost v gradbeništvu'' s ciljem ozaveščanja

17.10.2023 se je pričela informativna kampanja Evropskega organa za delo (ELA) na področju gradbeništva, ki se bo nadaljevala v letu 2024. Delavcem in delodajalcem so na spletni strani ELA na voljo gradiva in zgibanke o pravicah in obveznostih napotenih delavcev v gradbeništvu in njihovih delodajalcev.Namen kampanje je delodajalce in ...
09. 10. 2023

Preverjanje okoljsko sprejemljivih gradbenih proizvodov iz recikliranih materialov

Materiali, ki nastanejo pri poplavah in zemeljskih plazovih, so lahko sekundarni vir surovin, vendar moramo preveriti njihovo kemijsko sestavo. V zadnjih poplavnih dogodkih smo bili priča velikim sproščenim količinam naplavin v obliki gruščev, proda in sedimentov. Materiali, ki nastanejo pri takšnih dogodkih, so lahko sekundarni vir surovin za obnovo po ...
15. 9. 2023

Informacija o uporabi gradbene ter prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah

Informacija o področju gradnje, obnove, nadomestne gradnje, obnove kmetijskih objektov ter upravičenosti občin do sredstev za obnovo ter pregled zakonodajnih določil.Odpravljanje posledic avgustovske ujme in zahtevna sanacija prinaša tako prizadetim občinam kot seveda samim prebivalcem množico vprašanj iz najrazličnejših področij. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.