Aktualno

12. 5. 2023

Digitalni potni listi proizvodov

Proizvajalci bodo morali razmišljati, kakšne materiale vgrajujejo in kako optimizirati izbiro materialov, dobavne verige ter proizvodnjo, da bo vpliv na okolje čim manjši.
04. 5. 2023

Letno poročilo o delu Geodetske uprave za leto 2022

Na Geodetski upravi je leto 2022 zaznamoval zaključek večletnega projekta Program projektov eProstor ter začetek veljavnosti novega Zakona o katastru nepremičnin.Realizacija ciljev projekta in sprememba področne zakonodaje je zagotovila elektronski način poslovanja na področju prostorskega načrtovanja in upravljanja z nepremičninami. V letnem poročilu so opisane tudi vse ostale aktivnosti, ...
04. 5. 2023

Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2022

Vlada Republike Slovenije je 26. aprila 2023, s sklepom, sprejela Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2022.Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2022 obsega poročanje o vsebinski in finančni izvedbi nalog iz Programa dela državne geodetske službe za leto 2022, ki ...
20. 4. 2023

Sprejeta Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS)

Vlada je sprejela Resolucijo o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS). Vizija prostorskega razvoja Slovenije je, da bo premišljeno upravljala s svojim prostorom in bo svojim prebivalcem zagotavljala optimalne razmere za varno in zdravo okolje ter visoko kakovost življenja.Slovenija bo svoj razvoj snovala na lastnih prostorskih potencialih, prepoznavnosti in ...
03. 4. 2023

Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2022

Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2022Geodetska uprava je objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2022.Leta 2022 je bila na slovenskem nepremičninskem trgu že drugo leto zapored dosežena nova rekordna raven cen, število sklenjenih kupoprodajnih poslov pa se je zmanjšalo za 5 do 10 odstotkov, ...
21. 3. 2023

Obeti za gradbeništvo v tem letu so dokaj skromne

Napovedi rasti globalnega gradbeništva v tem letu so precej skromne. Razlog za slabše napovedi, ki so jih pripravili pri Atradius Group, je grožnja recesije na glavnih trgih.Zaostrena denarna politika in manjša kupna moč gospodinjstev bosta vplivali na povpraševanje po novogradnjah. Velik zaostanek pri gradbenih delih bo nekoliko pomagal ublažiti ...
20. 3. 2023

To je možno graditi brez gradbenega dovoljenja, nujna so ta mnenja in soglasja

Pravkar sprejeti pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov določa tudi dokumente, so nujni pri manjši rekonstrukciji, za katero gradbeno dovoljenje sicer ni potrebno. Pod manjšo rekonstrukcijo, ki jo na novo opredeljuje gradbeni zakon (GZ-1), spadajo dela, ki presegajo vzdrževanje objekta, so pa izboljšava ali zamenjava ...
14. 3. 2023

Geodetska uprava je objavila poročilo o slovenskem trgu poslovnih nepremičnin v letih 2020 do 2022.

Poročilo o trgu poslovnih nepremičnin je dostopno na Portalu Prostor, na spletni strani Trga nepremičnin. Dostopno je tudi poročilo o trgu poslovnih nepremičnin v obliki, prilagojeni za ovirane osebe. Več na: Trg poslovnih nepremičnin
21. 2. 2023

Informacijska rešitev Gradbeništvo 4.0

Gre za razvoj petih informacijskih rešitev za gradbeno panogo: Betonarna 2.0, Gradbišče 4.0, Digitalna gradbena platforma, Digitalni delavec in Zgradba kot gradbena platforma. Prek teh aplikacij bodo lahko podjetja spremljala in sledila operacijam na gradbišču, nadzorovala delovne procese v betonarnah in drugih proizvodnih obratih ter upravljala človeške vire.Informacije o ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.