Aktualno

11. 3. 2024

Nova leipziška listina iz leta 2020 gradi na zelenih, produktivnih in pravičnih mestih.

Na dogodku, ki je bil organiziran v okviru Belgijskega predsedovanje Svetu Evropske unije, so generalni direktorji in drugi visoki predstavniki držav, vključenih v Evropsko omrežje urbanega znanja (angleško European urban knowledge network - EUKN), predstavili stališča in aktivnosti držav pri vlogi prostorskega načrtovanja za doseganje ciljev Nove leipziške listine iz ...
07. 3. 2024

Postopno uvajanja sistema eGraditev

Upravna enota Postojna je prva, ki je z današnjim dnem uvedla sistem eGraditev, ki bo v celoti digitaliziral postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Sistem bomo uvajali postopoma in bo v celoti zaživel v začetku leta 2026, do takrat pa bodo postopki lahko potekali na oba načina - v papirni obliki ali ...
05. 3. 2024

Moč vetra, sonca, vode in lesa

Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo začenja komunikacijsko kampanjo o pomenu obnovljivih virov energije s sloganom - Moč vetra, sonca, vode in lesa. Za vse nas. Izberimo obnovljive vire energije. Z njo želimo na ministrstvu ozaveščati prebivalce o obnovljivih virih energije, opogumljati k njihovi ...
04. 3. 2024

Poročilo o trgu poslovnih nepremičnin za leto 2023

Geodetska uprava je na spletnih straneh objavila Poročilo o trgu poslovnih nepremičnin za leto 2023.Po preliminarnih podatkih se je v Sloveniji lani število kupoprodajnih poslov s poslovnimi nepremičninami zmanjšalo, medtem ko se je število najemnih poslov povečalo. Ocenjujemo, da se je v primerjavi z letom 2022 število prodaj pisarniških ...
01. 3. 2024

Spodbude za izgradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.Predmet ...
06. 2. 2024

Les igra pomembno vlogo v sodobni trajnostni gradnji

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je skupaj z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo organiziralo strokovni posvet glede rabe lesa pri investicijah v javne zgradbe. Strokovnjaki iz različnih organizacij so izmenjali mnenja, izkušnje ter podali strokovna stališča o večji rabi lesa pri projektiranju, gradnjah in prenovah javnih stavb v ...
03. 1. 2024

Objavljena dva javna razpisa za sofinanciranje na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2024 ter javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024. Prijave na oba razpisa so odprte do 26. januarja ...
14. 12. 2023

Zamik sistema e-Graditev

Gradbeni zakon veleva, da se po vzpostavitvi sistema eGraditev komunalni prispevek odmerja in plačuje pred prijavo del in ne več pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, začetek gradnje enostavnih objektov pa je treba prijaviti. Določila naj bi začela veljati 1. januarja 2024, a so pristojni datum zdaj že drugič zamaknili. Pred nekaj ...
11. 12. 2023

V EU dogovor o novih pravilih za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb

Svet EU in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor glede predlagane revizije evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb. V skladu z dogovorjenimi spremembami bodo od leta 2030 vse nove stavbe v EU brez emisij, tiste z najslabšo energetsko učinkovitostjo pa bo treba prenoviti.Evropska komisija je predloge za izboljšanje energetske ...
04. 12. 2023

Ustavno sodišče zadržalo izvajanje dela gradbenega zakona

Ljubljana, 1. decembra - Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti dela gradbenega zakona, ki se nanaša na objekte daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja, zadržalo njegovo izvajanje do končne odločitve sodišča. Do takrat prav tako ni dopustna izvršba inšpekcijskega ukrepa. Odločanje sodišča o tem je zahteval državni svet. Vir: ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.