POMEMBNO! 1. junij 2022: uporaba novega Gradbenega zakona GZ-1

Aktualno

11. 3. 2021

Uporabno dovoljenje - nočna mora samograditeljev

Kljub temu, da je gradnja hiše vse bolj zahtevna, tradicija samograditeljstva v Sloveniji ostaja. Eden od najtrših orehov, ki ga morajo graditelji v lastni režiji streti, je zaključek gradnje, natančneje priprava dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.Uporabno dovoljenje je obvezno za vse novogradnje, tudi družinske hiše, in hkrati pogoj za ...
04. 1. 2021

Vpis stavbe v kataster stavb in register nepremičnin je zakonska obveznost

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2020, s ciljem doseganja večje pravne varnosti za lastnike nepremičnin, večje varnosti vlaganj v nepremičnine in investicije, povezane z nepremičninami nepremičninskega trga in pravično obdavčenje nepremičnin, posvetila posebno pozornost evidentiranju stavb v katastru stavb (KS) in registru nepremičnin (REN).
30. 11. 2020

Prenovljene gradbene uzance 2020

Po štirih desetletjih novost v novembru 2020
17. 11. 2020

V obravnavi je sprememba sedaj veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2)

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) želi z osnutkom Zakona o urejanju prostora (ZUREP-3) nadgraditi že uveljavljene vsebine sedaj veljavnega Zakonu o urejanja prostora (ZUREP-2) in odpraviti njegove pomanjkljivosti. Zakon se ne spreminja radikalno, ampak v celoti sledimo sedaj veljavnemu ZUREP-2 ki je bil sprejet v letu 2017 in se ...
03. 11. 2020

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Priprava Strategije prostorskega razvoja Slovenije
01. 10. 2020

Vodja projekta in pristojnost upravnih enot

Pojasnilo ministra za javno upravo, Rudija Medveda, v zvezi z vprašanjem, koliko (če sploh) so upravne enote vsebinsko pristojne, da odločajo o tem, kdo je lahko vodja projekta.
17. 7. 2020

Zadržanje izvrševanja dela protikoronske zakonodaje

Začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.