Aktualno

23. 10. 2023

Nova prostorska strategija Slovenije 2050 spodbuja odgovornejši odnos do prostora

Nova, dolgoročna Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050) je nastajala več let in se v vključujočem procesu, ob širokem sodelovanju strokovne in zainteresirane javnosti lotila izzivov družbeno-prostorskega razvoja Slovenije. »Dolgoročna strategija je pomembnejša, kot se morda zdi na prvi pogled, saj je usklajen, ciljno naravnan prostorski razvoj izjemno pomemben. ...
23. 10. 2023

Prvo polletje 2023 zaznamovali upad nakupov in prodaj ter višje cene na slovenskem nepremičninskem trgu

Geodetska uprava je na spletnih straneh objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2023.V letošnjem prvem polletju se je na slovenskem nepremičninskem trgu nadaljeval trend upadanja kupoprodaj nepremičnin, skokovita rast cen nepremičnin, ki smo ji bili priča predvsem v prvi polovici leta 2022, pa se je povsem ...
18. 10. 2023

Evropska kampanja ''Pravičnost v gradbeništvu'' s ciljem ozaveščanja

17.10.2023 se je pričela informativna kampanja Evropskega organa za delo (ELA) na področju gradbeništva, ki se bo nadaljevala v letu 2024. Delavcem in delodajalcem so na spletni strani ELA na voljo gradiva in zgibanke o pravicah in obveznostih napotenih delavcev v gradbeništvu in njihovih delodajalcev.Namen kampanje je delodajalce in ...
09. 10. 2023

Preverjanje okoljsko sprejemljivih gradbenih proizvodov iz recikliranih materialov

Materiali, ki nastanejo pri poplavah in zemeljskih plazovih, so lahko sekundarni vir surovin, vendar moramo preveriti njihovo kemijsko sestavo. V zadnjih poplavnih dogodkih smo bili priča velikim sproščenim količinam naplavin v obliki gruščev, proda in sedimentov. Materiali, ki nastanejo pri takšnih dogodkih, so lahko sekundarni vir surovin za obnovo po ...
15. 9. 2023

Informacija o uporabi gradbene ter prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah

Informacija o področju gradnje, obnove, nadomestne gradnje, obnove kmetijskih objektov ter upravičenosti občin do sredstev za obnovo ter pregled zakonodajnih določil.Odpravljanje posledic avgustovske ujme in zahtevna sanacija prinaša tako prizadetim občinam kot seveda samim prebivalcem množico vprašanj iz najrazličnejših področij. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju ...
25. 8. 2023

Urejanje vodotokov in možnosti za nadomestne in nove trajne gradnje

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je po seji vlade poudaril, da je vlada po ujmi, ki nas je prizadela četrtega avgusta, odreagirala zelo hitro, najprej s sprejemom Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je bil obenem tudi prvi interventni zakon. Danes je vlada sprejela drugi interventni ...
16. 8. 2023

Zgrajen nov železniški predor Pekel, po katerem je 14. avgusta zapeljal prvi redni vlak

14. avgusta letos je bil ob 18.05 odprt nov 3,7 kilometra dolg odsek železniške proge med Počehovo in Pesnico, imenovan Pekel, kamor je promet preusmerjen po uspešno zaključeni gradnji novega odseka. Prvi vlak je po novem odseku iz smeri Maribora proti Šentilju zapeljal ob 18.41. Gradnja se je pričela v ...
07. 8. 2023

GZ-1 omogoča takojšnjo sanacijo po naravnih nesrečah!

Gradbeni zakon za manjše in nujne posege predvideva popravilo poškodovanih objektov brez predhodne pridobitve gradbenega dovoljenja, s čimer je dana možnost za hitro in učinkovito ukrepanje v primeru naravnih nesreč.Priporočljivo je, da si lastnik poškodovanega objekta, še pred začetkom izvajanja sanacije poišče pomoč pooblaščenega strokovnjaka. Ta mu bo pomagal ...
29. 6. 2023

Potrjena Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050

Na novinarski konferenci Ministrstva za naravne vire in prostor je bila predstavljena Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050. Strategija naslavlja ključne izzive prostorskega razvoja in strateško osmišlja izvajanje teritorialne kohezije na ozemlju Slovenije. Včeraj so jo poslanke in poslanci potrdili v Državnem zboru.
22. 6. 2023

Trajnostna gradnja in krožno gospodarstvo na Nizozemskem

Delegacija Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in Ministrstva za javno upravo je bila te dni na delovnem obisku na Nizozemskem, kjer si je ogledala dobre prakse na področju trajnostne gradnje in krožnega javnega naročanja. Namen obiska je bila izmenjava izkušenj in dobrih praks s področja krožne gradnje ter prenove ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.