Izvajanje posegov v prostor

15. 11. 2023

Pridobitev pogojev za izvedbo posega ter priglasitev posega v prostor

Pridobitev pogojev za izvedbo posega, za katerega gradbeno dovoljenje ni potrebno, ali izvedbo negradbenega posega (283. člen) Za izvedbo gradbenega posega, za katerega gradbeno dovoljenje ni potrebno, ali izvedbo negradbenega posega lahko investitor pri občini pridobi pogoje za njegovo izvedbo. Pogoji za izvedbo, ki jih izda občina, veljajo tri mesece ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 11. 2023

Vrste posegov v prostor in izvajanje posegov v prostor

Vrste posegov v prostor po ZUreP-3Posegi v prostor so v 32. točki 3. člena ZUreP-3 razdeljeni v dve veliki skupini, in sicer:gradnjo objekta v skladu z GZ-1 (gradbeni poseg) inizvedba dejanj, s katerim se ustvarjajo, spreminjajo ali vzdržujejo druge ustvarjene in naravne fizične strukture v prostoru ter ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.