Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

11. 1. 2022

Zakon o spremembi zakona o varstvu pred požarom

Predlog zakona v medresorsko usklajevanje in na SVZ. Dne 11.1.2022 poslan predlog na sejo DT.S predlagano spremembo se vzpostavijo pogoji za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je ...
05. 1. 2022

Novosti Gradbenega zakona (GZ-1) za izvajalce del

Novi gradbeni zakon določa, da je izvajalec odgovoren za izvajanje gradnje v okviru prevzete storitve tako, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega zakona in določa naslednje obveznosti za izvajalce:za vodenje gradnje določi pri sebi zaposlenega posameznika,prevzame zakoličbo, izvaja gradnjo na ograjenem, zavarovanem in označenem gradbišču v skladu ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 12. 2021

Ključne rešitve, ki ju prinašata ZUreP-3 in GZ-1

Državni zbor RS je sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbeni zakon (GZ-1). Zakona, ki državljanom prinašata enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve, bosta začela veljati 31. decembra. V času do 1. junija, ko se bosta zakona pričela uporabljati, bo Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo predstavitve lokalnim skupnostim ...
23. 12. 2021

Zakon o cestah

Predlog v obravnavo v vladno proceduro, predlagatelj Ministrstvo za infrastrukturo
16. 12. 2021

Končna verzija GZ-1

Predlog tretje obravnave Gradbenega zakona (GZ-1) v Državnem zboru
Samo za aktivne naročnike:
08. 12. 2021

Inženirska zbornica Slovenije podpira predlog novega gradbenega zakona

Pooblaščeni inženirji in Inženirska zbornica Slovenije v nasprotju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije pozdravljajo predlog novega gradbenega zakona. Kot so pojasnili, je zakon napisan na za uporabnika razumljiv način, prinaša pa tudi več izboljšav za različne udeležence v procesu graditev. Več TUKAJ
06. 12. 2021

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je v podpisu na vladi RS

Novi ZUreP-3 Sprejet bo predvidoma sredi meseca decembra 2021.
02. 12. 2021

Ključne spremembe, novosti in izboljšave, ki jih prinaša Zakon o varstvu okolja - ZVO-2

Celovita ureditev ravnanja z odpadki – dosedanja zakonska ureditev je bila podnormirana, večino pravil so določali podzakonski predpisi. ZVO-2 zdaj področje odpadkov ureja celovito, hkrati pa z novo ureditvijo bistveno deregulira in poenostavlja upravne postopke, povezane z odpadki (predvsem z zbiranjem odpadkov). Dosedanja ureditev v Uredbi o odpadkih je namreč ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.