Pravilniki in uredbe

PRAVILNIK o univerzalni graditvi in uporabi objektov

V Uradnem listu RS, št. 41/2018 z dne 15.6.2018 je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

U R E D B A o razvrščanju objektov

1.6.2018 je Vlada Republike Slovenije, sprejela UREDBO o razvrščanju objektov.

P R A V I L N I K o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

1.6.2018 je Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor sprejela PRAVILNIK o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.