Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

22. 9. 2020

Vodja del, vodja gradnje, vodja gradbišča

Obveznosti po stari (GZ) in predvideni novi gradbeni zakonodaji (GZ-1)
Samo za aktivne naročnike:
28. 8. 2020

Novosti gradbene zakonodaje

Predvidene novosti so:poseganje v konstrukcijo kot vzdrževanje,postavitev začasnih objektov tudi za skladiščenje,zaostritve pri odstranjevanju obstoječih objektov,ravnanje z objekti poškodovanimi v nesreči,gradnja po dokončnosti gradbenega dovoljenja, razlika od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja,priprava na elektronsko poslovanje s 1. 1. 2021,novosti za strateške investicije,obveznosti investitorja, izvajalca ...
20. 6. 2018

PRAVILNIK o univerzalni graditvi in uporabi objektov

V Uradnem listu RS, št. 41/2018 z dne 15.6.2018 je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
04. 6. 2018

P R A V I L N I K o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

1.6.2018 je Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor sprejela PRAVILNIK o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.
04. 6. 2018

U R E D B A o razvrščanju objektov

1.6.2018 je Vlada Republike Slovenije, sprejela UREDBO o razvrščanju objektov.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.