Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

16. 12. 2021

Končna verzija GZ-1

Predlog tretje obravnave Gradbenega zakona (GZ-1) v Državnem zboru
Samo za aktivne naročnike:
08. 12. 2021

Inženirska zbornica Slovenije podpira predlog novega gradbenega zakona

Pooblaščeni inženirji in Inženirska zbornica Slovenije v nasprotju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije pozdravljajo predlog novega gradbenega zakona. Kot so pojasnili, je zakon napisan na za uporabnika razumljiv način, prinaša pa tudi več izboljšav za različne udeležence v procesu graditev. Več TUKAJ
06. 12. 2021

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je v podpisu na vladi RS

Novi ZUreP-3 Sprejet bo predvidoma sredi meseca decembra 2021.
02. 12. 2021

Ključne spremembe, novosti in izboljšave, ki jih prinaša Zakon o varstvu okolja - ZVO-2

Celovita ureditev ravnanja z odpadki – dosedanja zakonska ureditev je bila podnormirana, večino pravil so določali podzakonski predpisi. ZVO-2 zdaj področje odpadkov ureja celovito, hkrati pa z novo ureditvijo bistveno deregulira in poenostavlja upravne postopke, povezane z odpadki (predvsem z zbiranjem odpadkov). Dosedanja ureditev v Uredbi o odpadkih je namreč ...
01. 12. 2021

Gradbeni zakon (GZ-1) je v podpisu na vladi RS

Sprejem GZ-1 je predviden sredi decembra 2021.več na: Gradbeni zakon
11. 11. 2021

Uredba o spremembi Uredbe o energetski infrastrukturi

Objavljen v Uradnem listu 5.11.2021 na pobudo Ministrstva za okolje in prostor
11. 11. 2021

Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino registra prostorskih enot, povezave med prostorskimi enotami, način vodenja in vpisovanja v register prostorskih enot ter šifre prostorskih enot.
11. 11. 2021

Uredba o dejanskih rabah zemljišč

Uradni list RS, št. 43/18, 35/19 in 54/21 – ZKN

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.