Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

29. 5. 2023

PREDLAGANI Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o lokacijski informaciji

Predlagatelj: Ministrstvo za naravne vire in prostorParafiran in odposlan 24.5.2023
03. 5. 2023

PREDLAGANI Zakon o spremembah in dopolnitvah gradbenega zakona

Predpis v pripravi znotraj ministrstva. Predlagatelj Ministrstvo za naravne vire in prostor.
18. 4. 2023

Posodobljene smernice za javno naročanje gradenj

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je s strokovnjaki na področju gradenj in z njimi povezanimi dejavnostmi, ki prihajajo tako iz državnih organov kot tudi raznih združenj in organizacij, pripravilo posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj. Smernice zajemajo predloge za pravilno uporabo posameznih institutov javnega naročanja, s priporočili ...
30. 3. 2023

PREDLAGANI Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o lokacijski informaciji

Predlagatelj: Ministrstvo za naravne vire in prostorPredpis v pripravi znotraj ministrstva
23. 2. 2023

Vlada določila predlog besedila Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Predlog zakona je osredotočen predvsem na umeščanje fotonapetostnih (sončne elektrarne) in vetrnih proizvodnih naprav.Z zakonom se ureja zahteva vzpostavitve območij prednostnega umeščanja OVE ter določajo nekatere posebnosti umeščanja na teh območjih in posebnosti prostorskega načrtovanja, celovite presoje in presoje vplivov na okolje ter njihove postavitve. Z zakonom se pod ...
07. 2. 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora

Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor, postopek zaključen.
23. 1. 2023

SPREJETI Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13.1.2023
23. 1. 2023

PREDLAGANI Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov

V medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor.20.1.2023 dan v Parafo Službi vlade za zakonodajo.

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.