Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

24. 4. 2024

PREDLAGANI Pravilnik o študiji izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave

Predlagatelj Ministrstvo za okolje, podnebje in energijoV parafo Službi vlade za zakonodajo
24. 4. 2024

SPREJETI novi Energetski zakon

DZ je 23.4.2024 s 53 glasovi za in 30 proti sprejel nov energetski zakon. Med drugim določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in bolj učinkovito rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih ...
12. 4. 2024

Poenostavljeni in enotni pogoji za postavitev sončnih elektrarn po vsej državi

Z Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, ki se začne uporabljati to soboto, 13. aprila 2024, je vlada določila enotne pogoje po vsej državi. S tem določanje prostorskih pogojev za umeščanje teh naprav ne bo več odvisno od vsake občine posebej. Podrobnosti ...
12. 4. 2024

Predlogi k novemu energetskemu zakonu

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je sprejel več dopolnil k predlogu novega energetskega zakona in ga potrdil za obravnavo na plenarni seji DZ. V predlogu ni več omejitev glede trdnih goriv v novih stanovanjskih stavbah v strnjenih naseljih, ob nasprotovanju opozicije ostajajo predvidene omejitve pri rabi plina za ...
21. 3. 2024

Uredba o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

Vlada je izdala Uredbo o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Pravna podlaga za pripravo Uredbe o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav je peti odstavek 71. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije ...
11. 3. 2024

Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav

V obravnavo v vladno proceduro.Predlagatelj: Ministrstvo za naravne vire in prostorVir: Predlagana Uredba
11. 3. 2024

Pravilnik o študiji izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave

V medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo
19. 2. 2024

SPREJETI pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah

Predlagatelj: Ministrstvo za naravne vire in prostorUradni list RS, št. 129/2023 z dne 20.12.2023Več na Sprejeti Pravilnik
25. 1. 2024

Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o sevalnih dejavnostih

V podpisu na vladi RS.Predlagatelj: Ministrstvo za naravne vire in prostorVeč na Predlagana Uredba

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.