Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

05. 1. 2022

Novosti Gradbenega zakona (GZ-1) za izvajalce del

Novi gradbeni zakon določa, da je izvajalec odgovoren za izvajanje gradnje v okviru prevzete storitve tako, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega zakona in določa naslednje obveznosti za izvajalce:za vodenje gradnje določi pri sebi zaposlenega posameznika,prevzame zakoličbo, izvaja gradnjo na ograjenem, zavarovanem in označenem gradbišču v skladu ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 12. 2021

Ključne rešitve, ki ju prinašata ZUreP-3 in GZ-1

Državni zbor RS je sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbeni zakon (GZ-1). Zakona, ki državljanom prinašata enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve, bosta začela veljati 31. decembra. V času do 1. junija, ko se bosta zakona pričela uporabljati, bo Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo predstavitve lokalnim skupnostim ...
23. 12. 2021

Zakon o cestah

Predlog v obravnavo v vladno proceduro, predlagatelj Ministrstvo za infrastrukturo
16. 12. 2021

Končna verzija GZ-1

Predlog tretje obravnave Gradbenega zakona (GZ-1) v Državnem zboru
Samo za aktivne naročnike:
08. 12. 2021

Inženirska zbornica Slovenije podpira predlog novega gradbenega zakona

Pooblaščeni inženirji in Inženirska zbornica Slovenije v nasprotju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije pozdravljajo predlog novega gradbenega zakona. Kot so pojasnili, je zakon napisan na za uporabnika razumljiv način, prinaša pa tudi več izboljšav za različne udeležence v procesu graditev. Več TUKAJ
06. 12. 2021

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je v podpisu na vladi RS

Novi ZUreP-3 Sprejet bo predvidoma sredi meseca decembra 2021.
02. 12. 2021

Ključne spremembe, novosti in izboljšave, ki jih prinaša Zakon o varstvu okolja - ZVO-2

Celovita ureditev ravnanja z odpadki – dosedanja zakonska ureditev je bila podnormirana, večino pravil so določali podzakonski predpisi. ZVO-2 zdaj področje odpadkov ureja celovito, hkrati pa z novo ureditvijo bistveno deregulira in poenostavlja upravne postopke, povezane z odpadki (predvsem z zbiranjem odpadkov). Dosedanja ureditev v Uredbi o odpadkih je namreč ...
01. 12. 2021

Gradbeni zakon (GZ-1) je v podpisu na vladi RS

Sprejem GZ-1 je predviden sredi decembra 2021.več na: Gradbeni zakon

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.