Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

20. 7. 2022

SPREJETA Uredba o razvrščanju objektov

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15.7.2022
14. 7. 2022

SPREJETI Pravilnik o lokacijski informaciji

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8.7.2022
13. 7. 2022

Predlagana Uredba o razvrščanju objektov

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostorObravnavano na DT 12.7.2022
11. 7. 2022

PREDLAGANI Pravilnik o lokacijski informaciji

Predlog dan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo 17.6.2022.27.6.2022 parafiran in odposlan.6.7.2022 za objavo v Uradnem listu.Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor
11. 7. 2022

PREDLAGANA Uredba o razvrščanju objektov

1.6. podan predlog v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor.8.7.2022 predlog uvrščen na sejo DT.
29. 6. 2022

Pojasnilo za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora do sprejema podzakonskih aktov

V Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je v 339. členu določeno, da Vlada RS izda izvršilne (podzakonske) predpise iz svoje pristojnosti v šestih mescih od uveljavitve zakona (do 30. junija ...
21. 6. 2022

PREDLAGANI zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

Podan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Predlagatelj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
01. 6. 2022

Obstoječi predpisi, ki se uporabljajo do sprejema novih

Gradbeni zakon določa, da se do sprejema novih podzakonskih aktov še naprej uporabljajo:Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18);Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 33/03, 79/09, 6/14 in 61/17 – GZ); ...
30. 5. 2022

Predlagani Pravilnik o začasnih objektih

Predlagatelj Pravilnika je Ministrstvo za okolje in prostor.V MEDRESORSKO USKLAJEVANJE IN NA SVZ 9.5.2022Dne 30.5.2022 za objavo v Uradnem listu.

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.