Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

22. 4. 2022

Kaj ureja ZVO-2 in temeljne novosti

Kaj ureja ZVO-2?Ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem in tveganjem za okolje, določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in splošne pogoje rabe naravnih dobrin. Je podlaga za sprejem podzakonskih predpisov s področja varstva okolja. Namenjen je ohranjanju okolja in zavarovanju narave pred nesprejemljivimi posegi.Primerjava ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 4. 2022

Predlagani Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov

Predpis v pripravi znotraj ministrstva. Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor.
08. 4. 2022

Predlagana Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog podan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.
05. 4. 2022

Sprejeta Uredba o prenehanju uporabe uredbe o podatkih registra nepremičnin

Uradni list RS št. 47/2022 z dne 1.4.2022
01. 4. 2022

Predlagana Uredba o prenehanju uporabe uredbe o podatkih registra nepremičnin

Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor. 1.4. poslan predlog v objavo v UL RS
31. 3. 2022

Sprejeti Zakon o varstvu okolja

ZVO-2 objavljen v Uradnem listu št. 44/2022 z dne 29.3.2022. Veljati začne 15. dan po objavi v Uradnem listu - torej 14. aprila 2022
28. 3. 2022

Sprejeti pravilnik o vodenju podatkov katastra- nepremičnin

Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor; Uradni list RS, št. 41/22
21. 3. 2022

Predlagani Pravilnik o vodenju podatkov katastra- nepremičnin

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor. Za objavo v UL RS
14. 3. 2022

Predlagana Uredba o razvrščanju objektov

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostorPredpis v pripravi znotraj ministrstva
01. 3. 2022

Predlagana Resolucija o potresni odpornosti stavb

Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostorKomentiranje omogočeno do 31.3.2022

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.