Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

01. 12. 2021

Gradbeni zakon (GZ-1) je v podpisu na vladi RS

Sprejem GZ-1 je predviden sredi decembra 2021.več na: Gradbeni zakon
11. 11. 2021

Uredba o spremembi Uredbe o energetski infrastrukturi

Objavljen v Uradnem listu 5.11.2021 na pobudo Ministrstva za okolje in prostor
11. 11. 2021

Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino registra prostorskih enot, povezave med prostorskimi enotami, način vodenja in vpisovanja v register prostorskih enot ter šifre prostorskih enot.
11. 11. 2021

Uredba o dejanskih rabah zemljišč

Uradni list RS, št. 43/18, 35/19 in 54/21 – ZKN
28. 10. 2021

Gradbeni zakon nadaljuje pot v DZ-ju, umaknjen amandma, ki bi posegel v zakon o vodah

Odbor DZ-ja za infrastrukturo, okolje in prostor je v drugem branju potrdil predloga novega gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. Med razpravo je bil veliko pozornosti deležen amandma koalicije k 66. členu gradbenega zakona.
29. 9. 2021

Novi kodeks poklicne etike vodij del

Uradni list RS št. 153/2021 z dne 24.9.2021
24. 9. 2021

Prenovi gradbeno-prostorske zakonodaje se v prvem branju obeta podpora

Ljubljana, 23. septembra - DZ je opravil prvo branje predlogov novega gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. Prinesla naj bi enostavnejše in hitrejše postopke gradnje objektov in umeščanja v prostor. Večina poslanskih skupin jima je v prvi obravnavi napovedala podporo ali da jima ne bo nasprotovala. Proti pa bodo ...
21. 9. 2021

Uredba v pripravi: Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč

Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostorKomentiranje omogočeno do 1.10.2021.Njen namen je olajšanje aktivnosti investitorjev in izvajalcev del na gradbiščih.Več na: UREDBA
08. 7. 2021

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4.6.2021
08. 7. 2021

Sprememba Stanovanjskega zakona v 29. členu glede potrebnih soglasij

Z 19. 6. 2021 je stopil v veljavo spremenjeni Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 90/21), ki v spremenjenem 29. členu določa, da je za vsa dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje za gradbena dela na skupnih delih večstanovanjske stavbe, potrebno soglasje več kot tri četrtine solastniških deležev. To ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.