POMEMBNO! 1. junij 2022: uporaba novega Gradbenega zakona GZ-1

Poglejte vse produkte.

Priročnik
Gradbena zakonodaja in praksa
6268-poslovna_izdaja_nova.png
Gradbena mapa
Gradbena mapa za pravilno vodeno dokumentacijo na gradbišču
6276-poslovna.png