Avtorji

Saša Galonja

Več o avtorju

Aleksandra Velkovrh

dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Več o avtorju

mag. Barbara Škraba Flis

univ. dipl. inž. grad.

Več o avtorju

Helena Kovač

Več o avtorju

Tomaž Černe

Več o avtorju

Margita Žaberl

Več o avtorju

Matjaž Grilc

univ. dipl. inž. geod.

Več o avtorju

Tomaž Zupanc

Več o avtorju

Mitja Svet

Več o avtorju

Marjana Širjanec Zavrl

Več o avtorju

Andraž Žvan

Več o avtorju

mag. Marija Bukovec Marovt

Več o avtorju

mag. Urška Skok Klima

Več o avtorju

Milan Železnik

Več o avtorju

Vida Kostanjevec

Več o avtorju

Mojca Furlan

univ. dipl. iur., odvetnica

Več o avtorju

Darko Dajčman

ing.stroj.

Več o avtorju

Maja Praviček

Več o avtorju

dr. Nives V. Kugonič

Več o avtorju

Polonca Poljanec Perič

Več o avtorju

dr. Tomaž Vuk

Več o avtorju

mag. Romana Lah

Več o avtorju

doc.dr. Filip Kokalj

univ. dipl. inž. str.

Več o avtorju

Marjeta Vide Lutman

Več o avtorju

mag. Zlata Jerman

Več o avtorju

Mirko Šprinzer

inž. gradb.

Več o avtorju

Sonja Ristanović

Več o avtorju

dr. Nina Plavšak

Več o avtorju

Sandi Ritlop

univ. dipl. inž. str.

Več o avtorju

Petja Plauštajner

univ.dipl.prav.

Več o avtorju

izr.prof.dr. Andrej Tibaut

univ.dipl.inž.grad.

Več o avtorju

Maja Velkovrh

univ.dipl.prav.

Več o avtorju

dr. Mojca Loncnar

Več o avtorju

Tomas Felkar

Več o avtorju

doc.dr. Ana Mladenovič

univ. dipl. geol.

Več o avtorju

mag. Katja Buda

Več o avtorju

dr. Mojca Durjava

Več o avtorju

Domen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik

Več o avtorju

Ministrstvo za okolje in prostor

Več o avtorju

Uredništvo

Več o avtorju

Pavli Koc

univ. dipl. inž. arh.

Več o avtorju

Matej Mirić

univ. dipl. inž. el.

Več o avtorju