Pavli Koc

univ. dipl. inž. arh.

Več kot 27 let nabira izkušnje na področju graditve objektov na različnih področjih, od sodelovanja pri pripravi predpisov, mednarodnimi sodelovanji, sodelovanja v različnih medresorskih delovnih skupinah, izobraževanjih ter vodi upravne postopke izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj za objekte državnega pomena na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Ima vpogled v nastajanje projektne dokumentacije, kot tudi v samo izvedbo gradnje, ter bogate izkušnje s sodelovanjem s projektanti, izvajalci in nadzorniki.

Nazaj