Video seminarji

26. 8. 2021

Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskim izkopom

Posnetek seminarja z gradivom, namenjen vsem udeležencem pri gradnji – izvajalcem, investitorjem, projektantom, nadzornikom in tudi zbiralcem in predelovalcem gradbenih odpadkov.
Samo za aktivne naročnike:
01. 7. 2021

Vse, kar morate poznati v zvezi z dokazilom o zanesljivosti objekta

Posnetek seminarja, namenjen vsem udeležencem pri gradnji – izvajalcem, investitorjem, projektantom, nadzornikom z namenom pojasnitve, kdo je odgovoren in kdaj za izdelavo DZO.Dokazilo o zanesljivosti (DZO) je ključni dokument,  s katerim izvajalec ob končanju gradnje dokazuje, da so v objektu izpolnjene bistvene in druge zahteve ter da je objekt ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 5. 2021

Vodenje investicijskega projekta

posnetek online delavnice
Samo za aktivne naročnike:
01. 2. 2021

Novi Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

Posnetek online seminarja z mag. Romano Lah dne 22.1.2021
Samo za aktivne naročnike:
30. 11. 2020

Obvezni ukrepi iz varstva pred požari v fazi načrtovanja in uporabe objekta

Posnetek online seminarja v živo, na katerem je o požarni varnosti dne 19.11.2020 predavala mag. Romana Lah izInšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Samo za aktivne naročnike:
12. 11. 2020

Pridobitev uporabnega dovoljenja za različne vrste objektov

Za začetek uporabe objekta, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, je treba imeti uporabno dovoljenje, razen za nezahteven objekt. Gradbeni zakon je kot obvezno predpisal obveznost investitorja, da pridobi uporabno dovoljenje tudi za enostanovanjske objekte.Objekte je treba uporabljati v skladu z uporabnim in gradbenim dovoljenjem (6. ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 9. 2020

Aktualna praksa Državne revizijske komisije

Področje javnega naročanja terja stalno spremljanje razvoja zakonodaje in prakse. Državna revizijska komisija (DKOM) izvaja nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih naročilih, zato so njene odločitve za udeležence v postopku javnih naročil bistvene.
Samo za aktivne naročnike:
09. 7. 2020

Vpliv izrednih razmer na izvajanje gradbenih pogodb

Seminar je namenjen investitorjem, projektantom, izvajalcem gradbenih del in vsem, ki so v času izrednih razmer povezani z gradnjo.
Samo za aktivne naročnike:
09. 7. 2020

Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje v 4 sklopih

Prvi sklop – investitor kot naročnikZakonske obveznostiKatere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike in katere je prepovedanoDela za katere je potrebno gradbeno dovoljenje in dela za katera dovoljenje ni potrjenoGradnja, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenjaRekonstrukcija, ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.