Video seminarji

06. 5. 2024

Kdaj pride gradbeni inšpektor

Webinar obravnava, kaj lahko pričakujete ob obisku gradbene inšpekcije, kaj nujno morate imeti urejeno ter kako je v primeru izrečenih opominov in kazni.
Samo za aktivne naročnike:
06. 5. 2024

Okoljske presoje in načelo DNSH za okoljske projekte

Video posnetek v trajanju ene ure, ki vam bo pomagal razumeti, kako morate po novem upoštevati načelo DNSH (Do No Significant Harm – Ne naredi pomembne škode) pri okoljskih projektih za pridobitev evropskih sredstev.
Samo za aktivne naročnike:
31. 8. 2023

Možnosti reševanja objektov po naravni nesreči – sanacije in novogradnje

IZBOLJŠANI posnetek webinarja. Predavanje se je ponovno posnelo po izvedbi webinarja.
Samo za aktivne naročnike:
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2022

Izhodiščno poročilo

Video seminar z gradivom
Samo za aktivne naročnike:
23. 5. 2022

Integralno gradbeno dovoljenje

Video seminar z gradivom
Samo za aktivne naročnike:
28. 2. 2022

Varnost in pregled skladiščnih regalov

Posnetek video seminarja z gradivom
Samo za aktivne naročnike:
28. 1. 2022

Požarna varnost - zakonodajne zahteve v 2022 in praksa

Posnetek video seminarja z gradivom
Samo za aktivne naročnike:
06. 12. 2021

Kako sami uredite legalizacijo in uporabno dovoljenje za svoj objekt

Posnetek je namenjen predvsem investitorjem in lastnikom objektov, za katere želijo hitro in enostavno samostojno urediti legalizacijo in priti do uporabnega dovoljenja
Samo za aktivne naročnike:
15. 11. 2021

Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskim izkopom

Posnetek seminarja z gradivom, namenjen vsem udeležencem pri gradnji – izvajalcem, investitorjem, projektantom, nadzornikom in tudi zbiralcem in predelovalcem gradbenih odpadkov.
Samo za aktivne naročnike:
15. 11. 2021

BIM v praksi: Uporaba in primeri iz gradbeništva in arhitekture

Video seminar z gradivom, ki je namenjen predvsem projektantom, izvajalcem in vsem udeležencem v gradnji, ki uvajajo digitalizacijo v gradbeništvu
Samo za aktivne naročnike:
01. 7. 2021

Vse, kar morate poznati v zvezi z dokazilom o zanesljivosti objekta

Posnetek seminarja, namenjen vsem udeležencem pri gradnji – izvajalcem, investitorjem, projektantom, nadzornikom z namenom pojasnitve, kdo je odgovoren in kdaj za izdelavo DZO.Dokazilo o zanesljivosti (DZO) je ključni dokument,  s katerim izvajalec ob končanju gradnje dokazuje, da so v objektu izpolnjene bistvene in druge zahteve ter da je objekt ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 5. 2021

Vodenje investicijskega projekta

posnetek online delavnice
Samo za aktivne naročnike:
01. 2. 2021

Novi Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

Posnetek online seminarja z mag. Romano Lah dne 22.1.2021
Samo za aktivne naročnike:
30. 11. 2020

Obvezni ukrepi iz varstva pred požari v fazi načrtovanja in uporabe objekta

Posnetek online seminarja v živo, na katerem je o požarni varnosti dne 19.11.2020 predavala mag. Romana Lah izInšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Samo za aktivne naročnike:
12. 11. 2020

Pridobitev uporabnega dovoljenja za različne vrste objektov

Za začetek uporabe objekta, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, je treba imeti uporabno dovoljenje, razen za nezahteven objekt. Gradbeni zakon je kot obvezno predpisal obveznost investitorja, da pridobi uporabno dovoljenje tudi za enostanovanjske objekte.Objekte je treba uporabljati v skladu z uporabnim in gradbenim dovoljenjem (6. ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 9. 2020

Aktualna praksa Državne revizijske komisije

Področje javnega naročanja terja stalno spremljanje razvoja zakonodaje in prakse. Državna revizijska komisija (DKOM) izvaja nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih naročilih, zato so njene odločitve za udeležence v postopku javnih naročil bistvene.
Samo za aktivne naročnike:
09. 7. 2020

Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje v 4 sklopih

Prvi sklop – investitor kot naročnikZakonske obveznostiKatere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike in katere je prepovedanoDela za katere je potrebno gradbeno dovoljenje in dela za katera dovoljenje ni potrjenoGradnja, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenjaRekonstrukcija, ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.