Video seminarji

Aktualna praksa Državne revizijske komisije

Področje javnega naročanja terja stalno spremljanje razvoja zakonodaje in prakse. Državna revizijska komisija (DKOM) izvaja nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih naročilih, zato so njene odločitve za udeležence v postopku javnih naročil bistvene.
Samo za aktivne naročnike:

Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje v 4 sklopih

Prvi sklop – investitor kot naročnikZakonske obveznostiKatere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike in katere je prepovedanoDela za katere je potrebno gradbeno dovoljenje in dela za katera dovoljenje ni potrjenoGradnja, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenjaRekonstrukcija, ...
Samo za aktivne naročnike:

Vpliv izrednih razmer na izvajanje gradbenih pogodb

Seminar je namenjen investitorjem, projektantom, izvajalcem gradbenih del in vsem, ki so v času izrednih razmer povezani z gradnjo.
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.