mag. Romana Lah

Mag. Romana Lah, zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot vodja sektorja za inšpekcijski nadzor. Kot inšpektorica dela na področju nadzora varstva pred požarom že od leta 2002. Na področju požarne varnosti pa deluje že od 1992. Je avtorica ali soavtorica več strokovnih člankov in prispevkov, dolgoletna predavateljica ter več kot 25 let članica Komisije za strokovne izpite za varstvo pred požarom.

Nazaj