Uporaba GZ-1 od 1. junija 2022

11. 5. 2022

Za investitorje, projektante, gradbene izvajalce in nadzornike od 1. junija 2022 veljajo spremembe:

 • Spremenjeni obseg objektov in del, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje in omogočajo hitrejšo gradnjo. Po novem gradbeno dovoljenje ni več obvezno za začasne nujne objekte, začasna skladišča in manjše rekonstrukcije.
 • Predpisana poenostavljena možnost pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte, ki so bili zgrajeni skladno z gradbenim dovoljenjem pred letom 2005.
 • Investitor ima pri izvedbi gradbenih posegov več svobode pod pogojem, če le poseg ni v nasprotju z obstoječimi prostorskimi akti in veljavnimi predpisi in za le-te pridobi vsa soglasja.
 • Večji obseg posegov se sedaj obravnava pod vzdrževalnimi deli, kar je za investitorja ugodno, je pa vprašljivo glede stabilnosti in varnosti objekta.
 • Novosti glede zahtevane presoje vplivov v postopku pridobitve integralnega gradbenega dovoljenja.
 • Spremenjeni pogoji in odgovornosti udeležencev pri graditvi.
 • Predpisano je gradbeno dovoljenje za rušitev objektov, ki so oddaljeni od tuje nepremičnine manj kot en meter.
 • Projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije izmed sodelujočih pooblaščenih strokovnjakov določi vodjo izdelave projektne dokumentacije; preverjanje, kaj je ta vodja po stroki, več ni več potrebno.
 • Novosti pri mnenjih in udeležencih v postopku gradbenega dovoljenja.
 • Spremembe pri enostanovanjskih objektih – enostanovanjske stavbe imajo uporabno dovoljenje, če so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018 ali pa gre za manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja.
 • Lažji postopek legalizacije objektov.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.