Gradbena dokumentacija in dovoljenja

18. 5. 2023

Pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta

Pomembno je določiti čas gradnje in čas dokončanja oz. čas izvedbe grobih gradbenih del za stavbo. Glede na čas gradnje nam GZ-1[1] daje več možnosti pri pridobivanju uporabnih dovoljenj. Podrobnosti zahtev in prilog so predpisane v členih GZ-1 in zdaj tudi v obveznih obrazcih novega Pravilnika o projektni in drugi ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 9. 2022

Za manjšo rekonstrukcijo in vzdrževalna dela ne potrebujete gradbenega dovoljenja

Od 1. junija 2022 se z uporabo GZ-1 v primeru manjših rekonstrukcijskih del in vzdrževalnih del na objektu ne zahteva več gradbenega dovoljenja. Specifike teh del določa 12. in 13. člen Uredbe o razvrščanju objektov ter prilogi 2 in 3 imenovane Uredbe (Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15.7.2022)
04. 8. 2022

Predhodni postopek po novem GZ-1 in novem ZVO-2

Če bi obravnavo v tem poglavju namenili izključno postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje v skladu z Gradbenim zakonom-1, bi podali polovičarsko informacijo oz. bi preskočili zelo pomemben in relativno pogost postopek t. i. predhodne presoje. Postopek je sicer definiran v zakonu o varstvu okolja (torej ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 8. 2022

Združevanje postopkov

Integralno gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno dovoljenje (IGD + OVD)Okoljevarstveno soglasje in okoljevarstveno dovoljenje (OVS + OVD)
Samo za aktivne naročnike:
09. 6. 2022

Za manjšo rekonstrukcijo je potrebno le mnenje statika

Bistvena novost novega Gradbenega zakona je ta, da uvaja tako imenovano manjšo rekonstrukcijo – gre za vmesne posege med rekonstrukcijo, za katero so potrebna gradbena dovoljenja, in vzdrževalnimi deli (denimo nova fasada in streha, ne pa ostrešje), za katero ne potrebujete nobenih dovoljenj.A pozor! Da bo omenjeno začelo veljati ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 6. 2022

Za vzdrževalna dela niso po novem GZ-1 potrebna nobena dovoljenja, mnenja in soglasja

Med taka vzdrževalna dela sodijo:dela v objektu – torej pleskanje, menjava ometov, poda, tudi odstranitev lahkih nenosilnih sten;dela na ovoju objekta – prenova fasade, menjava oken, tudi strešne kritine, zasteklitev balkonov ...;vzdrževanje vgrajenih inštalacij, denimo zamenjava vodovodnih in telekomunikacijskih naprav;namestitev novih inštalacij, denimo centralna napeljava, klime, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 5. 2022

Stranski udeleženci v postopku pridobitve integralnega gradbenega dovoljenja

Stranski udeleženci po 48. členu GZ-1 so lahko:lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja;lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih bo nameravana gradnja, razen če upravni organ ugotovi, da gradnja nanj ne vpliva;druga oseba, če izkaže, da bi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 4. 2022

Novosti pri uporabnem dovoljenju po GZ-1

Bistvenih novosti za pridobitev uporabnih dovoljenj za objekte, financirane iz javnih sredstev, ni. Je pa v 147. členu predpisana poenostavljena možnost pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte, ki so bili zgrajeni skladno z gradbenim dovoljenjem pred letom 2005. Za objekte, ki so bodo zgrajeni pred 1. junijem 2022, se za pripravo ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 4. 2022

Novosti pri gradbenem dovoljenju po GZ-1

Predpisane so nekatere novosti, ki bodo omogočile hitrejši začetek gradnje. GZ-1 sicer dovoljuje gradnjo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, vrača pa se že znana možnost iz ZGO-1, da je mogoč začetek gradnje na lastno odgovornost po dokončnem gradbenem dovoljenju, kar pa ne velja za objekte z vplivi na okolje. »Na ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 3. 2022

Predlagana Uredba o razvrščanju objektov opredeljuje rekonstrukcijska dela

Katera rekonstrukcijska dela po novem ne bodo potrebovala gradbenega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.