Gradbena dokumentacija in dovoljenja

30. 9. 2021

Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe

Načrtovanje se nanaša predvsem na določanje velikosti in oblike GPS, organizacija pa na delitev površine GPS na podenote in poteka na dveh ravneh – osnovni in podrobnejši.Osnovna organizacija GPS je rezultat upoštevanja treh vidikov trajnostnega razvoja: ekonomskega, okoljskega in socialnega. Ti vidiki so medsebojno soodvisni in tesno prepleteni, večkrat ...
28. 7. 2021

Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja

Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje Pri integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja sta združena dva doslej ločena postopka – postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja (ZVO-1) in postopek izdaje gradbenega dovoljenja (ZGO-1). Zakonodajalec se je pri novi zakonski ureditvi držal načela »vse na enem mestu«.{{Integralni postopek združuje ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 6. 2021

Do uporabnega dovoljenja brez fasade

Novost po GZ-1
15. 6. 2021

Skladnost gradnje s prostorskimi akti kot pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja

Skladnost kot pogoj za izdajo gradbenega dovoljenjaZa vse gradnje, ki jih kot svojo investicijo načrtujejo posamezniki ali pravne osebe (podjetja), velja, da jih je mogoče graditi le z gradbenim dovoljenjem (razen enostavnih objektov, vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist). Tega je mogoče izdati le, če je gradnja ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 6. 2021

Sprememba projektne dokumentacije

Pred začetkom ali med gradnjo z gradbenim dovoljenjem se lahko pojavi potreba po spremembi PZI. Sprememba projektne dokumentacije je posledica treh možnih vzrokov, ki so predstavljeni v nadaljevanju:[1]- Napaka v projektni dokumentaciji- Sprememba naročila projektantu- Sprememba objektivnih okoliščin[1] Velkovrh Aleksandra, Gradbeni priročnik, Tax-Fin-Lex, Ljubljana 2020, str. ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 5. 2021

Zahteva po gradbenem dovoljenju

Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero se investitorju dovoljuje gradnja.
21. 4. 2021

Dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja

66. člen Gradbenega zakona (GZ)

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.