Gradbena dokumentacija in dovoljenja

27. 9. 2023

Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja po novem GZ-1

Pri integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja sta združena postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja  in postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Zakonodajalec se je pri tej zakonski ureditvi držal načela »vse na enem mestu«.   Nekaj bistvenih značilnosti postopka: Za vodenje integralnega postopka je pristojni upravni organ za gradbene zadeve MOP; doslej je postopek ...
05. 9. 2023

Obveznosti investitorja po GZ-1 glede na tip objekta - tabelarični prikaz

Tabela prikazuje obveznosti investitorja za posamezni objekt glede na zahtevnost (od zahtevnih objektov do manjše rekonstrukcije) in v okviru tega še, ali gre za novogradnjo, prizidavo, odstranitev, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti.
Samo za aktivne naročnike:
22. 8. 2023

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

2. del: Druga dokumentacija in obrazci (Razlaga Pravilnika)
Samo za aktivne naročnike:
Samo za aktivne naročnike:
18. 5. 2023

Pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta

Pomembno je določiti čas gradnje in čas dokončanja oz. čas izvedbe grobih gradbenih del za stavbo. Glede na čas gradnje nam GZ-1[1] daje več možnosti pri pridobivanju uporabnih dovoljenj. Podrobnosti zahtev in prilog so predpisane v členih GZ-1 in zdaj tudi v obveznih obrazcih novega Pravilnika o projektni in drugi ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 9. 2022

Za manjšo rekonstrukcijo in vzdrževalna dela ne potrebujete gradbenega dovoljenja

Od 1. junija 2022 se z uporabo GZ-1 v primeru manjših rekonstrukcijskih del in vzdrževalnih del na objektu ne zahteva več gradbenega dovoljenja. Specifike teh del določa 12. in 13. člen Uredbe o razvrščanju objektov ter prilogi 2 in 3 imenovane Uredbe (Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15.7.2022)
04. 8. 2022

Predhodni postopek po novem GZ-1 in novem ZVO-2

Če bi obravnavo v tem poglavju namenili izključno postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje v skladu z Gradbenim zakonom-1, bi podali polovičarsko informacijo oz. bi preskočili zelo pomemben in relativno pogost postopek t. i. predhodne presoje. Postopek je sicer definiran v zakonu o varstvu okolja (torej ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 8. 2022

Združevanje postopkov

Integralno gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno dovoljenje (IGD + OVD)Okoljevarstveno soglasje in okoljevarstveno dovoljenje (OVS + OVD)
Samo za aktivne naročnike:
09. 6. 2022

Za manjšo rekonstrukcijo je potrebno le mnenje statika

Bistvena novost novega Gradbenega zakona je ta, da uvaja tako imenovano manjšo rekonstrukcijo – gre za vmesne posege med rekonstrukcijo, za katero so potrebna gradbena dovoljenja, in vzdrževalnimi deli (denimo nova fasada in streha, ne pa ostrešje), za katero ne potrebujete nobenih dovoljenj.A pozor! Da bo omenjeno začelo veljati ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 6. 2022

Za vzdrževalna dela niso po novem GZ-1 potrebna nobena dovoljenja, mnenja in soglasja

Med taka vzdrževalna dela sodijo:dela v objektu – torej pleskanje, menjava ometov, poda, tudi odstranitev lahkih nenosilnih sten;dela na ovoju objekta – prenova fasade, menjava oken, tudi strešne kritine, zasteklitev balkonov ...;vzdrževanje vgrajenih inštalacij, denimo zamenjava vodovodnih in telekomunikacijskih naprav;namestitev novih inštalacij, denimo centralna napeljava, klime, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.