Energetska izkaznica stavbe

22. 8. 2019

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog osnutka Pravilnika o spremembah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9170
Samo za aktivne naročnike:
26. 4. 2018

Po novem predpisana najvišja cena energetske izkaznice

Naša prvotna zakonodaja (EZ-B) je omogočala, da vlada navzgor omeji cene izkaznic, v praksi pa se je kot bolj potrebna pokazala omejitev najnižje cene. Tudi novi energetski zakon EZ-1 je predvidel, da strošek energetske izkaznice sestavljata strošek za tehnično storitev izdelave izkaznice in pristojbina za vpis energetske izkaznice v register. ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 4. 2018

Pregled določil EZ-1 glede energetske izkaznice

Povzeto iz veljavne energetske zakonodaje Od julija lani lahko tudi v Sloveniji lastniki stavb za svoje objekte pridobijo energetsko izkaznico. Izkaznice seveda ne potrebuje vsaka stavba, zakon jo predpisuje le ob prometu z nepremičninami, torej pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela, zahtevana je pri novogradnjah ob pridobivanju uporabnega dovoljenja ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 3. 2018

Po energetsko izkaznico ustrezno pripravljeni

Vsi, ki jih obveznost energetske izkaznice zadeva, morajo ob naročilu za izdelavo izkaznice posredovati neodvisnemu strokovnjaku vrsto tehničnih podatkov. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb med prilogami podaja tudi obrazec »Zahteva za izdelavo energetske izkaznice«, ki vsebuje pregled potrebne dokumentacije in podatkov o stavbi in rabi energije ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 3. 2018

Licence in pooblastila

Na podlagi Energetskega zakona je ministrstvo, pristojno za energijo, začelo z julijem 2013 podeljevati licence neodvisnim strokovnjakom in javna pooblastila pravnim osebam, izdajateljem energetskih izkaznic. Ministrstvo, pristojno za energijo, tudi vodi register izdanih licenc neodvisnim strokovnjakom in register pooblaščenih izdajateljev energetskih izkaznic. Licence in pooblastila so izdani za pet let. ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 3. 2018

Usposabljanje neodvisnih strokovnjakov

Usposabljanje neodvisnih strokovnjakov, izdelovalcev energetskih izkaznic stavbe, je zakonsko predpisano in ga na podlagi javnega pooblastila pristojnega ministrstva izvaja Gradbeni inštitut ZRMK. Več informacij o poteku usposabljanja je na voljo na uradni spletni strani http://www.energetskaizkaznica.si. Usposabljanje neodvisnih strokovnjakov, izdelovalcev energetskih izkaznic Gradbeni inštitut ZRMK je bil na javnem razpisu izbran ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 3. 2018

Energetske izkaznice po novem Energetskem zakonu EZ-1

Državni zbor je 24. februarja 2014 potrdil novi Energetski zakon EZ-1, te dni pričakujemo tudi njegovo objavo v Uradnem listu. Zakon je po potrditvi v Državnem zboru konec januarja doživel v začetku februarja veto Državnega sveta in bil konec februarja ponovno potrjen v Državnem zboru. Energetski zakon je nov sistemski ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 3. 2018

Globe za kršitelje določil v zvezi z energetsko izkaznico

V EZ-1 so predvidene globe za lastnike stavbe ali njenega posameznega dela, če ne zagotovijo izpolnjevanja določb o energetski izkaznici v prometu z nepremičninami, vključno z določbami glede namestitve veljavne energetske izkaznice na vidno mesto v javnih stavbah in glede oglaševanja nepremičnin v medijih z navedbo energijskih kazalnikov iz energetske ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.