Gradnja in večja vzdrževalna dela

26. 4. 2019

Specifične zahteve za delovna mesta na gradbiščih

Delovišča v zaprtih prostorih na gradbiščih Stabilnost in trdnost Konstrukcija in stabilnost objektov morata ustrezati vrsti njihove uporabe. Izhodi v sili Vrata na izhodih v sili se morajo odpirati navzven. Vrata iz prejšnjega stavka ne smejo biti zaklenjena ali drugače blokirana tako, da jih lahko katera koli oseba v sili ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 8. 2018

Uredba o zagotavljanju VZD na začasnih in premičnih gradbiščih

Povzeto po komentarju Inšpektorata RS za delo UVOD Vlada Republike Slovenije je dne 01.09.2005 sprejela Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki nadomešča predpis z istim naslovom iz leta 2002. Nova uredba je bila 12.09.2005 objavljena v Uradnem listu RS, številka 83, in ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 7. 2018

Dodatne zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja pri gradbenem delu

Splošne dodatne zahteve Pred začetkom izvajanja kakršnih koli del na območju bodočega gradbišča mora biti zagotovljeno, da bodo v času izvajanja del preprečene vse nevarnosti za varnost in zdravje delavcev, ki bi lahko izhajale iz instalacij, naprav in objektov ter dejavnosti, ki se opravljajo ali so se opravljale na območju ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.