Sprememba pogodbene cene in posebne gradbene uzance

20. 1. 2022

Spremembe pogodbeno dogovorjenih cen

Spremembe pogodbeno dogovorjenih cen je treba presojati tako z vidika ZJN-3 (primarno) kot tudi OZ.ZJN-3 določa pet možnih dovoljenih sprememb pogodb o izvedbi javnega naročila, pri čemer vseh pet za namen tega prispevka ni relevantnih. Z vidika OZ pa je treba pojasniti, da velja pravilo pacta sunt servanda, ...
Samo za aktivne naročnike:
Samo za aktivne naročnike:
05. 8. 2021

Sprememba cene pri gradbeni, podjemni in prodajni pogodbi, zaradi rasti cen na trgu

Kakšne pravice v zvezi s spremembo cene na trgu ima izvajalec?
Samo za aktivne naročnike:
20. 5. 2021

Cena, določena s klavzulo »ključ v roke«, pojem pogodbe ključ v roke in nedoseldna opredelitev v PGU 2020

1. Cena, določena s klavzulo »ključ v roke« po 659. členu OZNa podlagi besednega zapisa prvega odstavka 659. člena OZ, po katerem se izvajalec, če pogodba vsebuje določilo »ključ v roke«, samostojno zavezuje, da bo izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo določenega celotnega objekta, ...
20. 5. 2021

Pomen uzanc kot kodificiranih poslovnih običajev in ali imajo PGU/2020 pravne značilnosti kodificiranih poslovnih običajev?

V drugi polovici leta 2020 so upravni odbori ZGIGM pri GZS, Združenja za inženiring pri GZS in Sekcije gradbincev pri OPZS sprejeli dokument z naslovom »Posebne gradbene uzance 2020« (v nadaljevanju PGU/2020). Primerjava besedila PGU/2020 z besedilom PGU/1977 pokaže, da je vsebinskih sprememb zelo malo, večina med njimi pa je ...
11. 5. 2021

Sprejem, veljavnost in uporaba Posebnih gradbenih uzanc 2020

Konec leta 2020  naj bi pričeli uporabljati nove Posebne gradbene uzance (v nadaljnjem besedilu PGU 2020) in z dnem pričetka veljavnosti novih PGU naj bi prenehale veljati Posebne gradbene uzance, ki jih je leta 1977 sprejela Gospodarska zbornica Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu PGU 1977)[1]. Nedvomno je, da so ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.