Spremembe pogodbeno dogovorjenih cen

20. 1. 2022 | Avtor: mag. Urška Skok Klima

Predogled vsebine

Spremembe pogodbeno dogovorjenih cen je treba presojati tako z vidika ZJN-3 (primarno) kot tudi OZ.

ZJN-3 določa pet možnih dovoljenih sprememb pogodb o izvedbi javnega naročila, pri čemer vseh pet za namen tega prispevka ni relevantnih. Z vidika OZ pa je treba pojasniti, da velja pravilo pacta sunt servanda, ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.