izr.prof.dr. Andrej Tibaut

univ.dipl.inž.grad.

Dr. Andrej Tibaut je izredni profesor in vodja Katedre za gradbeno in prometno informatiko na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, kjer se 20 let ukvarja z raziskavami in razvojem rešitev na področju digitalizacije gradbeništva: informacijskega modeliranja gradenj (BIM) in avtomatizacije gradbeniških procesov, inženirstvom znanja v gradbenih projektih in interoperabilnostjo na področju mobilnosti. Kot vodja raziskovalne skupine v podjetju Lineal je leta 2014 za razvoj kompleksnih gradnikov za 3D modeliranje cestne infrastrukture prejel prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju raziskovalnih projektov CITA Smart Collaboration Challenge 2014 v Dublinu. Med letoma 2015 in 2019 je bil prvi predsednik Slovenskega združenja za informacijsko modeliranje v gradbeništvu (siBIM), zdaj je podpredsednik.

Nazaj