Sandi Ritlop

univ. dipl. inž. str.

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str. je zaposlen na Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) in se ukvarja z vodenjem umeščanja v prostor projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE). V okviru DEM, ki so največji proizvajalec električne energije v Sloveniji iz OVE so to projekti iz področja hidro in vetrne energije.
Bogate izkušnje z vodenjem zahtevnih projektov je pridobil najprej kot odgovorni nadzornik po Zakonu o graditvi objektov na izgradnji HE Boštanj na spodnji Savi, kasneje kot odgovorni vodja projekta izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Blanca in HE Krško).
Vodstvene in komunikacijske kompetence je pridobil tudi v skoraj 5 letnem mandatu direktorja v družbi HSE Invest, ki se ukvarja z inženiringom na področju izgradenj v slovenski energetiki in v tem času so potekali ali se zaključili večji energetski objekti: TEŠ 6, TE Brestanica, HE Brežice, priprava remonta ČHE Avče.
Na podlagi teh izkušenj je odličen poznavalec procesov gradnje ter pripadajoče slovenske zakonodaje iz tega področja ter slovenskega elektroenergetskega sistema.

Nazaj