Matej Mirić

univ. dipl. inž. el.

Matej Mirić je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in ima končan MBA študij na šoli IEDC Bled. V obdobju 2008-2011 je delal v podjetju Korona engineering (projektantsko podjetje v energetskem sektorju), kjer je bil kot projektni in odgovorni inženir odgovoren za izgradnjo in zagon prve črpalne hidroelektrarne Avče v Sloveniji. Od 2011 do 2016 je kot projektni vodja projektov avtomatizacije procesov v farmaciji delal v podjetju TRAC d.o.o. Nato je v obdobju 2016-2021 delal v podjetju Litostroj Power; na začetku kot inženir integracije elektroenergetskih sistemov na hidroelektrarnah, kasneje pa kot vodja prodaje za področje Egipta. Od leta 2021 je direktor in solastnik podjetja Helium Projekti, ki se ukvarja s postavitvijo večjih sončnih elektrarn na ključ na industrijskih objektih. V svoji karieri je Matej Mirić pridobil bogate izkušnje na različnih področjih, kot so: vodenje projektov, prodaja, nabava, projektiranje in zagon elektroenergetskih sistemov. Deloval je na slovenskem in mednarodnem področju, večinoma v energetskem sektorju, s poudarkom na obnovljivih virih.

Nazaj