Petja Plauštajner

univ.dipl.prav.

Petja PLAUŠTAJNER, univ.dipl.iur. je odvetnica v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu je na Višjem sodišču v Celju opravila pravniški državni izpit. Svojo pot je nadaljevala v odvetništvu kot odvetniška kandidatka v družinski butični odvetniški pisarni. Odvetnica je od l. 2007. V svoji praksi si je pridobila bogate izkušnje na področju gradbenega prava, s svetovanjem in zastopanjem večinoma naročnikom in izvajalcem. Pri svojem delu svetuje tako domačim kot tujim strankam. V zadnjih letih se osredotoča na investicijske posle po FIDIC pogodbah, za kar je pri FIDIC do sedaj opravila že tri certificirana izobraževanja. Na področju pogodbenega in investicijskega prava ima tudi bogate izkušnje pri zastopanju strank v mednarodnih sporih pred mednarodnimi arbitražami centri kot so VIAC, ICC Pariz, AAA in LAC. Kot aktivna članica Odvetniške zbornice Slovenije je bila v obdobju 2012-2018 članica delegacije pri CCBE, od 2015 do sedaj pa je članica upravnega odbora OZS. Je tudi avtorica različnih strokovnih člankov, ter kot predavateljica sodeluje na različnih seminarjih s področja gradbeništva, FIDIC pogodb in arbitražnega reševanja sporov. Od l. 2018 sodeluje z vodenjem delavnic kot gost iz prakse na mariborski Pravni fakulteti pri predmetu civilno procesno pravo.

Nazaj