dr. Tomaž Vuk

Tomaž Vuk se je po študiju kemije zaposlil v podjetju Salonit Anhovo, kjer je trenutno član uprave, zadolžen za tehnični del poslovanja - proizvodnjo, razvoj, nadzor kakovosti, okolje, tehnologijo in varnost. V letu 2001 je zaključil doktorski študij kemije z doktorskim delom na področju kemije cementa. Leta 2012 je naredil International executive MBA program na IEDC Bled School of Management. V zadnjih letih je izjemno aktivno vpet v področje alternativnih goriv, saj je vključen v projekt nadgradnje cementarne na alternativna goriva. Je član tehnične delovne skupine za goriva pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo in od leta 2014 tudi njen predsednik. Je tudi predsednik SLOCEM - Združenje slovenske cementne industrije, član uprave CEMBUREAU (European cement association) in član uprave ZBS Združenja za beton Slovenije.

Nazaj