POMEMBNO! 1. junij 2022: uporaba novega Gradbenega zakona GZ-1

mag. Katja Buda

Je namestnica generalnega direktorja Direktorata za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor.