Domen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik

Ima opravljen podiplomski študij na Univerzi v Heidelbergu v Nemčiji, licenco za posredovanje v prometu z nepremičninami, pravniški državni izpit, izpit iz upravnega prava za imenovanje v naziv. Opravljal je delo asistenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V odvetništvu je nadaljeval ponovno v Ljubljani, kjer vodi Odvetniško družbo Neffat. Pri delu se redno srečuje s transakcijami z nepremičninami, ki zajemajo razpolaganje tako z manjšimi stanovanji, zemljišči in poslovnimi prostori, kakor tudi razpolaganje z večjimi gospodarskimi objekti in industrijskimi zemljišči. Stranke zastopa v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi in institucijami. Veliko se ukvarja tudi s korporacijskim pravom, združitvami in prevzemi podjetij, nakupi podjetij in prestrukturiranjem družb. Redno svetuje in zastopa stranke v okviru postopkov ravnanja z odpadki in varstva okolja (pridobivanje OVD/OVS, čezmejne pošiljke, zbiranje odpadne embalaže, prekrškovni postopki, upravljanje z odlagališči, sežig odpadkov ipd.).