Milan Železnik

Diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je višji predavatelj za področje varstva okolja, urejanje prostora, gospodarskih javnih služb in zakonodaje na Višji poslovni šoli Doba. Je direktor Evropskega pravnega centra in strokovni sodelavec Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Glavna področja njegovega dela so javna uprava, upravno pravo, lokalna samouprava, pravo javnih naročil, koncesije javnih služb, javno-zasebno partnerstvo in pravo urejanja prostora. Z omenjenih področij je do danes izdelal vrsto znanstvenih in strokovnih del, ki so bila objavljena v priznanih domačih in tujih revijah, predstavljene na konferencah in povzeta v medijih. Je član uredniškega odbora e-Revije za javna naročila in javne finance, ki ga izdaja Sib d.o.o.