Maja Velkovrh

univ.dipl.prav.

Avtorica Maja Velkovrh je študij prava zaključila na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Magistrirala je cum laude z magistrsko nalogo Primerjava civilne odgovornosti udeležencev pri graditvi po Obligacijskem zakoniku s posebno gradbeno zakonodajo.

Svojo kariero začenja kot notarska pripravnica.

Nazaj